Pestrá a zdravá krajina

Pestrá a zdravá krajina

Jiřička obecná – Delichon urbicum, byla vyhlášena ptákem roku 2020 Českou společností ornitologickou. Proč tomu tak je? Po tisíciletí žijí v souladu s člověkem. V…
Málokdo mě zná

Málokdo mě zná

Holub doupňák – Columba oenas je v České republice zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Dosahuje velikosti holuba domácího, zbarvený je šedě. Na rozdíl od…
Vůně senosečí a bylin

Vůně senosečí a bylin

Květen, nejkrásnější jarní měsíc v naší přírodě, začíná ožívat a rozkvétat. Z vajíček se líhne nové pokolení našich pěvců, srny kladou mláďata i v našich…
Rozhledy Tišnovska

Rozhledy Tišnovska

Výlety na vyhlídky do kraje Rozmanitost a členitost krajiny Tišnovska, a především její poloha na okraji Českomoravské vrchoviny, předurčují naše možnosti pořádně se v ní…
Stránka 2 z 12