Region Tišnovsko

Region Tišnovsko

Kraj od Pernštejna k Veveří Tišnovsko. Pojem, který budí různé konotace a myšlenkové vazby. Pro nás, kteří jsme svou životní pouť začínali jako obyvatelé Brna,…
Zeptali jsme se zastupitelů

Zeptali jsme se zastupitelů

Od druhého čísla roku 2022 Tišnovských novin přináší redakce svým čtenářům novou rubriku Zeptali jsme se zastupitelů. Rubrika je zřízena za účelem podpory a poskytnutí…
Naučme se mluvit rychle

Naučme se mluvit rychle

Na posledním jednání Zastupitelstva města Tišnova v roce 2021 zastupitelé schválili nový jednací řád, který omezuje délku diskusního příspěvku občana k projednávanému bodu na dvakrát…
Svoz odpadu v roce 2022

Svoz odpadu v roce 2022

Svoz odpadu v Tišnově a okolí zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s. r. o. SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Svoz probíhá celoročně.…
Aktuálně z města

Aktuálně z města

Jak pokračuje rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská realizovaná společností OHLA ŽS, a. s., postupuje dle stanoveného plánu a časového harmonogramu.…
Ze zápisníku místostarosty

Ze zápisníku místostarosty

Milé Tišnovačky, vážení Tišnováci, tato rubrika by měla být nahlédnutím do mého zápisníku. V tomto čísle Tišnovských novin vám ovšem nabídnu exkluzivní možnost nahlédnout do…