Kontakty a informace

Vážení čtenáři a přispěvatelé Tišnovských novin,

neustále se snažíme zlepšovat a kvalitativně posouvat naše Tišnovské noviny. Nejdříve jsme zlepšili jejich grafické zpracování, před nedávnem jsme výrazně posunuli kvalitu tisku a nyní přicházíme s dalšími změnami, které jak doufáme, pozvednou ještě více i kvalitu obsahu.

Cílem těchto změn je přinášet kvalitní informace z co nejširšího spektra společenského života v našem městě a myslet při tom na čtenáře všech věkových i společenských skupin. Byť je rozsah stran našich novin relativně velkorysý, určitě se nám nepodaří vždy pokrýt všechny požadavky a přání všech našich přispěvatelů, protože je jich díky bohatému spolkovému životu v našem městě opravdu velké množství, nicméně se o to budeme snažit. Články, které chceme přinášet by měly být nadčasové a neměly by mít povahu aktualit, které jsou vhodné pro on-line media a nehodí se do měsíčníku, jímž jsou Tišnovské noviny. Důležitou roli bude hrát naše redakce, která bude aktivně vyhledávat zajímavá témata a realizovat je prostřednictvím vlastní novinářské činnosti, ale i prostřednictvím spolupráce s externími přispěvateli.

Aby bylo možné takové obsahové změny dosáhnout, je nutné tuto redakční práci plánovat, stejně jako v klasických vydavatelských domech a vytvořit základní obsahovou strukturu, která dá našim novinám řád. I proto jsme přistoupili k vytvoření základní rubrikové struktury, kterou se budeme snažit držet a naplňovat (uvádíme ji pro představu pod článkem).

Změnou proti dřívější podobě Tišnovských novin bude omezení grafických upoutávek na akce, dodávané různými pořadateli, což neznamená, že pořadatelé nebudou mít bezplatnou možnost dát o svých akcích vědět. Akce lze anoncovat prostřednictvím klasického přehledu KAM v Tišnově, který vychází z portálu kulturatisnov.cz a nejdůležitější akce lze podpořit i uvedením strukturovaných anotací. Tento krok má několik důvodů, za prvé tyto upoutávky zabíraly rozsáhlé místo v TN na úkor psaného textu, za druhé byly podklady na tyto akce dodávány v absolutní většině v nekvalitní či technicky neodborně zpracované podobě a za třetí, což je nejdůležitější, bývá velká část takových upoutávek klasifikována jako komerční inzerce, která má v municipálním tisku zákonem stanovený rozsah, který nelze překročit.

V rámci nové struktury TN se setkáte s reportážemi, velkými rozhovory, kulturními informacemi, informacemi ze škol, ale nově i z oblasti podnikání. Budeme se věnovat jak informacím z radnice, spolkovému životu a cestovnímu ruchu, tak sportu, historii či přírodě. Prostor dostanou články pro děti, ale i informace pro a o seniorech. Budeme se prostě snažit o co nejzajímavější mix informací, aby si každý Tišnovák přišel na své. Stylově se chceme více přiblížit magazínu, který si budou lidé moci číst celý měsíc a těšit se na jeho další číslo. Pokud srovnáte dnešní Tišnovské noviny s jinými municipálními tiskovinami, tak jistě již dnes vidíte, že v mnohém předčí svojí kvalitou a apolitičností periodika i výrazně větších měst a v tomto trendu chceme pokračovat.

Jistě to bude chvíli trvat, než se zamýšlené změny zcela usadí, bude to obnášet naše úsilí a vaši přátelskou pomoc, spolupráci a vstřícnost, ale výsledek bude stát nepochybně za to. Budete-li mít jakoukoli nejasnost, neváhejte se nás obrátit, rádi budeme hledat společné řešení. Věřím, že nám všem jde o nic menšího než o to mít nejlepší městské noviny.

Přejeme dobré čtení.

S upřímným pozdravem

Mgr. Pavel Hanák

vedoucí střediska TN a TTV

MěKS Tišnov

 

Struktura Tišnovských novin

Rubriky a jejich členění

Titulní strana

Úvodník

Fotostory z významné akce

Radnice informuje

Přehled důležitých informací

Důležitá témata z radnice

Gratulace občanům

Názory občanů

Otázky a odpovědi

Školství

Podnikání v Tišnově

Reportáž měsíce

Rozhovor s osobností

Kultura

Divadlo a hudba

Knihovna

Galerie JJ

Muzeum Města Tišnova

Kulturní akce pořádané v Tišnově

Cestovní ruch – dominanty a zajímavá místa v Tišnově

Informace z Tišnovska

Spolkový život

Nástěnný kalendář s fotografií z Tišnovska

Senioři a jejich život

Fejeton

Kalendárium města Tišnova

Historie města Tišnova

Stalo se před…

Vzpomínky na naše občany

Příroda

Děti a mládež

Ze Studánky a Inspira

Články pro děti a mládež

Komiks

Životní styl

Recenze a anotace z oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, literatury

Gastronomie, cestování a další zajímavosti

Sport

Sport

Kam za sportem

KAM v Tišnově

KAM v Tišnově – souhrnný přehled

Anotace k významným akcím

Kino

Anotace k významným filmům

Program Kina

Plošné upoutávky na významné akce

Inzerce

 

 

Příspěvky, podněty a inzerci lze podávat na následující kontakty:

Úřední hodiny (polední pauza 12-12.30 každý den):

  • pondělí: 8-12, 12.30-15
  • středa: 8-12, 12.30-15

na adrese Mlýnská 152 (budova kina, zezadu), Tišnov.

Nebo zasílat emailem na noviny@kulturatisnov.cz

Vždy je lepší se připomenout na telefonním čísle 777 706 714.

 

Informace pro pořadatele kulturních akcí – rubrika Kam v Tišnově

Zdrojem informací pro rubriku Přehled kulturních akcí v Tišnově je od 1. 5. 2014 webový portál www.kulturatisnov.cz, z něhož se akce do přehledu akcí exportují. Proto prosíme pořadatele, kteří ještě nemají své uživatelské jméno a heslo pro vkládání svých akcí na tento web, aby kontaktovali editora TN na e-mail noviny@kulturatisnov.cz.

Pokud budete mít nějaké těžkosti s vkládáním akcí, editorka Vám ochotně poradí.

Kontakt na editora:

Vladimír Vecheta

mob.:  777 706 714
e-mail: noviny@kulturatisnov.cz

Zadáváním svých akcí zároveň informujete i ostatní pořadatele o termínu Vaší akce, takže se budete moci lépe navzájem vyhnout zbytečnému souběhu termínů, zároveň umožňujete veřejnosti mít na jednom místě aktuální přehled o akcích jednotlivých pořadatelů v Tišnově a okolí.

Děkuje Vám redakce TN.