Plachá pták vodních ploch

Plachá pták vodních ploch

Vrátím se ještě na letošní mokré louky pod Tišnovem, které lákaly vodní ptáky. Fotografování bylo náročné. Musel jsem si najít vhodné místo úkrytu a polohu dobrého světla. Ale také vzdálenost, z které se dalo fotografovat. Byl to keř jívy zarostlý travou v blízkosti vodní plochy. Při obtěžování komáry jednoho dopoledne přilétla před objektiv Volavka popelaváArdea cinerea. To by nebylo nic zvláštního, létaly tam často. Zajímavé bylo, že po nějaké době začala tančit nad vodní hladinou. Mávat křídly, vyskakovat do výšky, otáčet se a natřásat. Zkrátka taková baletka na zrcadlící se ploše, jak víla v pohádce. Spoušť aparátu se při scéně nezastavila.

Je to jinak plachý pták. V naší přírodě není mnoho ptačích druhů, o nichž můžeme říci, že jejich početnost neklesá, nýbrž narůstá. Můžeme ji spatřit na loukách a polích u Svratky na Tišnovsku, kde trpělivě číhá na hraboše, nebo ve větvích nad řekou. Hnízdí většinou v kolonii na stromech, kde v době krmení mláďat je nejrušněji. Od poloviny května snáší kolem pěti vajec. Po vylíhnutí na hnízdě se zdržují šest týdnů a pak se rozlétají do okolí hnízda. Na noc se vracejí zpět. Pohlavně dospívají ve dvou letech.

Volavka bíláArdea alba, také přilétala na břeh řeky Svratky i se svým mládětem. Způsob života je stejný jak u volavky popelavé. Obě volavky jsou nejpočetněji zastoupeny z čeledi volavkovití – Ardeidae u nás. Potravu tvoří ryby, obojživelníci, plazi, drobní savci, hmyz, korýši a měkkýši. Při lovu kráčí volavka pomalu terénem. Když spatří kořist, vyrazí bleskurychle zobákem přesně na cíl. Létá s pomalými údery křídel, krk má přitom esovitě stočený a končetiny natažené. Ozývá se nejčastěji v letu drsným kré nebo krejch.

Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: