I stromy potřebují pít

I stromy potřebují pít

Kvůli vyšší teplotě a prudkým lijákům voda rychle mizí a stromy mají žízeň. Samy si ale pro vodu nedojdou a brzy usychají. „Zalej mě!“ je iniciativa, která se snaží zapojit obyvatele do péče o veřejnou zeleň, zejména pak zalévání stromů vhodnou ušetřenou vodou z domácností.

Iniciativa vznikla v Brně s podporou Veřejné zeleně města Brna a vědců z Mendelovy univerzity. Vzápětí se rozšířila díky vedení města k nám do Tišnova a okolí, kde s ní pomáhá i MAS Brána Vysočiny. Díky dotaci Jihomoravského kraje v EVVO na rok 2021 bylo do databáze přidáno 799 stromů (obce Níhov, Vohančice, Maršov, Borovník, Braníškov, Předklášteří a výsadba ořešáků v Tišnově).

Dá se totiž předpokládat, že problémy se suchem, které jsme zažili v předchozích letech, se budou opakovat. Očekávané střídání sucha a přívalových srážek stromům nesvědčí. Zvýšená teplota urychluje vysychání půdy a už po měsíci sucha může být strom nevratně poškozen. Řešením by byla občasná zálivka, jenže v mnoha obcích byl během sucha vydán zákaz zalévání a nedostatek vody někde dokonce vedl k nutnosti vodu dovážet. Navíc vzrostlé stromy normálně nikdo nezalévá. Zdravotní stav stromů v obcích se tak zhoršil a mnoho jich také uschlo. Pokud se někde vysadily nové stromky, tak bez pravidelné zálivky byly také hned suché.

Pokud by se lidé naučili použitelnou vodou z domácnosti zalévat stromy, mohlo by to stromům pomoci překonat suchá období a lidi naučit s vodou lépe hospodařit.

Pro podporu zalévání vznikla mapová aplikace na stránkách https://zalejme.cz, která lidem ukáže, které stromy potřebují zalít, a umožní jim zadat počet dodaných litrů. Časem také upozorní uživatele, až jejich strom bude opět potřebovat vodu. Zapojte se i Vy a pomozte stromům pít.

Barbora Gottwaldová

Další článek:
Předchozí článek: