Podnikatelský servis

Podnikatelský servis

Vážení podnikatelé, živnostníci, rád bych vás touto cestou seznámil s novou rubrikou Podnikatelský servis, kterou město Tišnov bude pravidelně připravovat v Tišnovských novinách. Přinášet budeme…
Domácí zásoby potravin

Domácí zásoby potravin

Nepropadejte panice a nakupujte s rozmyslem V uplynulých dnech jsme se setkali s panikou a bezhlavými nákupy potravin. Je to lidsky pochopitelné. Taková panika většinou…
Společně se nedáme!

Společně se nedáme!

Milí Tišnované, v době, kdy se k vám dostává toto vydání TN (vzhledem k mimořádné situaci je jeho rozsah 48 oproti běžným 64 stranám), uplynul…
Za Janem Lacinou

Za Janem Lacinou

V sobotu 21. března 2020 zemřel doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (*1944), lesní inženýr, krajinný ekolog a geobiocenolog, jedna z nejcharismatičtějších osobností současného Tišnova, držitel…
Opravme Česko

Opravme Česko

Vadí vám, že se výrobky často po uplynutí záruční doby rozbijí a nejdou opravit? Opravářů a servisů stále ubývá a současně nastavená ekonomika nás nutí…
Stránka 1 z 3