Výroční obyčeje na jaře

Výroční obyčeje na jaře

Prosté poselství příchodu jara, procitnutí přírody a s tím související prvky pohanských oslav se v čase propojily s křesťanskými. Součástí lidové kultury jsou obřady, obyčeje…
Malhostovice

Malhostovice

Založení obce Malhostovice se datuje k r. 1317, kdy je v historických pramenech zmiňována jako „in Malhostowicz“, i když osídlené území zde bylo i v…
Pomáháme mladým dospět

Pomáháme mladým dospět

Rozhovor s vedoucí Nízkoprahového zařízení Čas Do nízkoprahu Klub Čas Tišnov nastoupila Jana Jarošová v únoru minulého roku a od dubna byla pověřena vedením klubu.…
Finanční pomoc pro charitní díla

Finanční pomoc pro charitní díla

Máme sečteno! Výtěžek tříkrálové sbírky ukázal vaši ochotu pomáhat. Tříkrálová sbírka 2021 – poněkud netradičně bez jediného tříkrálového koledníka, s pokladničkami pouze na veřejně přístupných…
O pustnoucí přírodě

O pustnoucí přírodě

Člověk je tvor nostalgický. S postupujícím věkem si rád připomíná kladné vzpomínky z dětství a pozitivní zážitky z mládí. A také se vrací na místa…
Stránka 1 z 2