Velký černý křikloun na Tišnovsku

Velký černý křikloun na Tišnovsku

Krkavec velkýCorvus corax, velký černý pták, největší pěvec České republiky.

Patří mezi chráněné živočichy vyhláškou a zařazen je mezi chráněné druhy v kategorii „ohrožený“. Je zakázáno škodlivě zasahovat do jeho přirozeného vývoje, zejména ho chytat, chovat v zajetí, zraňovat nebo usmrcovat.

Letošního podzimu začátkem října jsem se vypravil za krkavci dvacet kilometrů od Tišnova. Na poli u lesa bylo asi patnáct krásných ptáků. V lese létali nade mnou a bylo slyšet jejich mohutné svištění křídel. Hledal jsem vhodné místo pro fotografování. Ptáci mě zahlédli a popoletěli, než jsem stačil zmáčknout spoušť fotoaparátu. Druhého dne opět přilétli, ale jen jeden se usadil blízko na vršku stromu. Lesem prošel myslivec na posed. A tak jsem to vzdal. Třetího dne krkavci byli pryč. K mému zklamání na poli mezi posedy byl jeden mrtvý. A tak skončilo mé putování za velkým černým ptákem.

Na Tišnovsku také létají ti velcí křiklouni, v období jara a podzimu, ale je obtížné je ulovit objektivem. Přelétají nad lesy u Pejškova, také nad Hájkem a Stanovisky do lesů k Drásovu. Málokdy se usadí na nějaký strom. Při jeho hlubokém ozývání v polovině listopadu jsem šel pomalu a tiše po hlase. Spatřil jsem ho, jak sedí na modřínu. V lesích u Tišnova se podařil nějaký snímek.

V minulosti na našem území byl tento pták běžný, postupně však vymizel ve druhé polovině 19. století. V současné době jsme svědky jeho návratu na naše území. Ptáci si stavějí hnízda v korunách vysokých stromů i na skalních stěnách.

Krkavec je všežravec. Upřednostňuje potravu, kde je dostatek mršin a odpadků. Dokáže také aktivně lovit, zaměřuje se na drobné savce a bezobratlé. U Rohozce v létě byl na polích mrtvý srnec. Přilétali tam krkavci, ale byla to otevřená krajina a moje přítomnost je rušila, neměl jsem šanci.

Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: