Lesní Montessori mateřská školka Ledňáček

Lesní Montessori mateřská školka Ledňáček

Náš svět se mění každým dnem, mění se naše myšlení i naše hodnoty. V této době si více než kdy jindy uvědomujeme, jak je pro nás důležité trávit čas v přírodě, být s ní v kontaktu a žít v souladu s jejími rytmy. Mění se i svět vzdělávání a čím dál více lidí touží po smysluplném rozvoji svých dětí, který  bude podporovat jejich samostatnost, sebevědomí a rozvíjet jejich silné stránky. Naším záměrem je tyto myšlenky propojit v Lesní mateřské školce.

Lesní mateřská škola Ledňáček má zájem o vzdělávání v celoročním každodenním kontaktu s přírodou. Cílem pobytu v přírodě je naučit děti nejen znát barvy a počítání, ale také je vést k poznávání života i sebe sama. V Lesní mateřské škole budeme využívat Montessori metody a přístupu, který ve školce vytváří podnětné prostředí k tomu, aby děti samy od sebe chtěly poznávat okolní svět a učit se nové dovednosti. V Lesní mateřské škole chceme vycházet z následujících principů: laskavosti, vzájemného respektu, svobody a zodpovědnosti, respektování vývojových potřeb dítěte, podnětného a podporujícího prostředí. Soustředěnou práci budou moci děti proložit volným pohybem v přírodě, v okolí zázemí.

Zřizovatelem Lesní mateřské školky je Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, který je zároveň zřizovatelem Základní školy ZaHRAda, která úspěšně funguje v Tišnově již šestým rokem, a Základní školy CoLibri, která od září sídlí v Předklášteří. Obě základní školy jsou provázané s Lesním rodinným klubem na Tišnovsku Kalužníček, se kterým bude naše Lesní mateřská školka také úzce spolupracovat. Tato zařízení tak vytvoří komplexní nabídku alternativního vzdělávání na Tišnovsku.

Lesní mateřská škola Ledňáček zahájí svou činnost od září 2021 s jednou věkově sdruženou skupinou s kapacitou 16 dětí ve věku 3–7 let. V současné době hledáme pro naši LMŠ vhodné zázemí a také finanční podporu, která by umožnila naší školce snadnější začátky.

Lucie Borková, Adéla Nešporová, Soňa Kappelová

Další článek:
Předchozí článek: