Napsali jsme před 50 lety

Napsali jsme před 50 lety

Únor 1970 Podruhé listujeme půl století starým měsíčníkem Naše Tišnovsko, který začal vycházet v lednu 1970 a je přímým předchůdcem dnešních Tišnovských novin. Tentokrát se…
Martin z Tišnova

Martin z Tišnova

Záhadná postava historie našeho města V listopadu loňského roku uplynulo 530 let od vydání Bible kutnohorské, druhého úplného překladu knih Starého a Nového zákona do…
Barokní Tišnov

Barokní Tišnov

Obyvatelstvo Českých zemí v první polovině 17. století muselo nejprve zakusit utrpení a bídu třicetileté války, aby následně mohlo zahájit obnovu a výstavbu země v…
Stránka 1 z 15