Červnové kalendárium Tišnovska

Červnové kalendárium Tišnovska

1. ČERVNA – PŘED 145 LETY V úterý 1. června 1875 byly místodržitelským výnosem schváleny stanovy Spořitelny města Tišnova, které vypracoval předseda přípravného výboru advokát…
Zářijové kalendárium Tišnovska

Zářijové kalendárium Tišnovska

ZÁŘÍ PŘED 40 LETY Ve čtvrtek 1. 9. 1977 začalo vyučování zvláštní školy v budově bývalé ozdravovny v Předklášteří. Škola sem byla přestěhována ze svého dosavadního působiště…