Za Josefem Ondrouškem

Za Josefem Ondrouškem

Těsně před odevzdáním tohoto čísla do tisku zastihla náš redakční kolektiv smutná zpráva, že v pátek 11. září 2020 zemřel pan Josef Ondroušek, dlouholetý redaktor…
Za Janem Lacinou

Za Janem Lacinou

V sobotu 21. března 2020 zemřel doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (*1944), lesní inženýr, krajinný ekolog a geobiocenolog, jedna z nejcharismatičtějších osobností současného Tišnova, držitel…
Stránka 1 z 2