Mateřská škola Na Paloučku slaví 55 let

Mateřská škola Na Paloučku slaví 55 let

V listopadu tohoto roku naše mateřská škola oslaví již 55. výročí své působnosti. Čas nezadržitelně letí a jen těžko lze uvěřit tomu, že uplynulo dalších pět let od naší jubilejní oslavy, kterou školka pro současné i bývalé zaměstnance, přátele školy i širší veřejnost uspořádala k jejím tehdejším padesátinám. Historii a začátky působení této nejstarší tišnovské mateřské školy, i její překotný rozvoj a přerod v samostatnou příspěvkovou organizaci současnosti, výstižně zachycuje náš článek z listopadu 2015 napsaný právě k výročí 50. let založení této instituce.

Co nového a aktuálního však přineslo poslední pětiletí? Pro někoho krátká, pro jiného dlouhá doba, věřte, že v životě takové živé instituce, jakou mateřská škola beze sporu je, se událo mnohé. Je za čím se ohlížet a je co hodnotit. Pojďme si tedy spolu připomenout to nejdůležitější ze života školky.

Od roku 2015, prakticky po současnost, se průběžně proměňuje tvář stávající školní kuchyně a přilehlých skladů potravin. Podařilo se nám zrenovovat zastaralé a nevyhovující podlahy, vstupní dveře do kuchyně a vybavit ji novými moderními spotřebiči, které zkvalitňují přípravu zdravých jídel a zefektivňují celkový chod provozu.

V následujícím roce 2016 byl celý areál MŠ nově oplocen a proběhla také výměna všech vstupních branek a příjezdové brány. Všechny jsou nově opatřeny bezpečnostní pojistkou. Mateřská škola byla také v pravém křídle budovy vybavena novými funkčními úložnými skříněmi k uskladnění pomůcek a výtvarných potřeb. Na celé budově byla vyměněna okna a dveře. Pro potřeby logopedické prevence u dětí byly také do všech tříd postupně pořízeny iPady s předinstalovanými edukačními programy, které dětem mohou napomáhat hravou formou procvičovat řeč a výslovnost. Využívány jsou však také jako zdroj metodických a obrazových materiálů pro tematickou přípravu pedagogů.

V průběhu let se také mění podoba zahrady mateřské školy, která je během celého roku dětmi hojně využívána. Z iniciativy Klubu rodičů Na paloučku byla v roce 2017 zajištěna koupě a montáž zahradního domečku na hračky, došlo také k vybudování čtyř vyvýšených záhonů sloužících dětem k drobným pěstitelským aktivitám, instalována byla další dvě pítka k dodržení pitného režimu dětí při pobytu venku. Průběžně probíhá výměna nevyhovujících herních prvků, které jsou nahrazovány dle možností prvky novými a bezpečnými. Protože s dětmi v zahradě trávíme mnoho času, záleží nám na tom, aby byla zahrada pro děti nejen přitažlivá, ale také podnětná a smysluplná. V jarním období koronavirové krize tak z iniciativy pedagogů nově v zahradě přibyla zahradní kuchyňka z palet, posezení pro děti, okrasné truhlíky a vrbové domečky. Jsme rádi, že náš kolektiv zaměstnanců pracuje jako tým, který sdílí společné vize a podílí se rovnou měrou na zkvalitňování přístupu k dětem a cílené pedagogické práci.

V loňském roce nám také ČŠI, po své listopadové návštěvě, udělila příjemný vánoční dárek poté, co velice pozitivně ocenila posuny a pokroky, které zaznamenala sledováním chodu mateřské školy a naší práce. Máme radost z toho, že se nám dlouhodobě daří upevňovat spolupráci s mnohými
partnery v oblasti vzdělávání, jako jsou místní základní školy a školská zařízení, ale také s přátelskými lokálními institucemi a organizacemi, které se každoročně podílí na akcích a programech MŠ.

Touto cestou chceme také poděkovat rodičům a přátelům školy. Bez jejich důvěry, spolupráce a zájmu o dění ve školce by to prostě nešlo. Co dodat závěrem? Pět let se někomu může zdát jako krátká doba. V životě předškolního dítěte však představuje podstatné a důležité období. V době příchodu do mateřské školy malé dítě jen těžko opouští bezpečnou náruč rodičů. Po čtyřech letech odtud odchází jako samostatný předškolák plný očekávání a radosti z poznávání.

Pět let uteklo jako voda. Dovolím si říci, že se v naší mateřské škole za tu dobu podařilo mnohé vylepšit, dobudovat, zkrášlit a prošlapat. Kus cesty je už za námi, další neznámé výzvy však, jak už to bývá, leží před námi! Budeme si tedy společně přát, ať změny, kterými školka prochází, slouží vždycky jen k dobrému, a hlavně a především dětem. Přejeme jim, těm současným i budoucím a také jejich rodičům, aby se u nás cítili vždy dobře a rádi na „školková léta“ vzpomínali. My se budeme na oplátku dál snažit dělat to, co nás předškolní pedagogy naplňuje a baví – každodenně úročit své zkušenosti z pedagogické práce v péči a laskavém přístupu k našim nejmenším.

Edita Brnková, Renata Hančíková

Další článek:
Předchozí článek: