Konkurz

Konkurz

Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo…
Stránka 1 z 2