Známá i neznámá

Známá i neznámá

Sýkora parukářka – Lophophanes cristatus má na hlavě krásnou chocholku z černých per, které jsou bíle olemovány. První záznam o sýkoře parukářce pochází z roku…
Invazní druhy rostlin

Invazní druhy rostlin

Jako invazní druh označujeme jak rostliny, tak živočichy, kteří jsou v daném území nepůvodní a kteří se vzhledem ke své vysoké konkurenční schopnosti samovolně a…
Pestrá a zdravá krajina

Pestrá a zdravá krajina

Jiřička obecná – Delichon urbicum, byla vyhlášena ptákem roku 2020 Českou společností ornitologickou. Proč tomu tak je? Po tisíciletí žijí v souladu s člověkem. V…
Málokdo mě zná

Málokdo mě zná

Holub doupňák – Columba oenas je v České republice zvláště chráněn jako silně ohrožený druh. Dosahuje velikosti holuba domácího, zbarvený je šedě. Na rozdíl od…
Stránka 1 z 12