Z historie „zemědělky“

Z historie „zemědělky“

Zemědělské odborné učiliště v Tišnově navázalo v roce 1960 na tradici Zimní hospodářské školy, založené již koncem 19. století. Učilišti byla přidělena budova okresního lidového…
100 let Gymnázia Tišnov

100 let Gymnázia Tišnov

4. díl. 1951–1960 Gymnázium v Kronice města Tišnova 1956 – Nemovitosti spravované místním národním výborem: radnice čís. 111, hasička č. 25, osmiletka č. 840, jedenáctiletka…
Partnerská výměna – Sereď 2019

Partnerská výměna – Sereď 2019

Dvanáct žáků naší školy ze tříd sekunda až sexta se již poněkolikáté zúčastnilo partnerské výměny s Gymnáziem Vojtěcha Mihálika ve slovenské Seredi. Vyrazili jsme ráno ve čtvrtek…
100 let Gymnázia Tišnov

100 let Gymnázia Tišnov

Gymnázium v Kronice města Tišnova 4. 10. 1946 – Radnice byla opravena nákladem 150.000 Kč, gymnasium za 73.300 Kč, měšťanská škola za 92.900 Kč, Dětský…
Zemědělka slaví

Zemědělka slaví

„Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“  Antoine de Saint-Exupéry Šedesát let od svého založení oslaví v příštím roce Střední…
Stránka 1 z 25