Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Nová rubrika Otázky a odpovědi (nahrazuje dosavadní Hydepark) není pro Tišnováky tak úplně novou – s rubrikou stejného názvu se už roky setkávají na webu města. V posledních měsících je právě tato „interaktivní“ část webu nejnavštěvovanější a měsíčně dostávají občané jejím prostřednictvím odpovědi na desítky zajímavých i kritických dotazů. Chceme proto tyto rubriky propojit a zapojit do dotazování ještě více lidí. S nejzajímavějšími příspěvky za celý měsíc pak seznámíme čtenáře Tišnovských novin právě zde. Ptát se můžete přes formulář na webu města (www.tisnov.cz/otazky-odpovedi) nebo písemně na korespondenční adresu redakce TN. Jen prosíme tazatele o stručně formulované otázky, abychom v rubrice zachovali prostor pro více příspěvků. Odpověď od kompetentní osoby se snažíme zajistit vždy do týdne od obdržení dotazu.

Prosím vás, kdy se začne stavět na staré pile? Jen orientačně, děkuji. Veronika Janáčová
V současnosti Vám bohužel přesný termín nemohu sdělit, ale pokusím se alespoň odhadnout dobu do zahájení dotazované výstavby. V těchto dnech skončilo jednání u Nejvyššího správního soudu k našemu územnímu plánu. Investor nyní může zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení – pokud zpracovává projekt. Dokončení projektu 3 až 6 měsíců, podání žádosti na stavební úřad, vyjádření dotčených orgánů trvání 6 až 18 měsíců. Zahájení stavby tedy může být v rozmezí 9 až 24 měsíců.
S pozdravem
Ing. Karel Souček / první místostarosta Tišnova

Jaký má smysl kácení vzrostlých stromů v lokalitě Květnická 1721? Děkuji za odpověď. Kamil Mitáš
Na okraji přírodní památky Květnice nad ZŠ nám. 28. října byly v letošním roce dokáceny v souladu s Plánem péče o přírodní památku Květnici po dohodě s Krajským úřadem JmK a Svazem ochránců přírody nepůvodní dřeviny, které do tohoto zvláště chráněného území nepatří. Nyní se jednalo především o trnovník akát a pajasan žláznatý. Právě postupná likvidace pajasanu zde probíhá již několik let, jelikož začal zamořovat dřínové a jiné původní porosty. Až se podaří všechny pařezové či kořenové výmladky zcela zlikvidovat, bude přistoupeno k výsadbě původních druhů dřevin v souladu s Plánem péče.
S pozdravem
Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, pane Sebero, jak budete proti problému rozmáhající se „školské turistiky“ postupovat? Byl bych rád, kdyby se naše děti dostaly na základní školu, kam patří, a ne aby díky tomuto nešvaru musely chodit na druhou základní školu, protože pro ně nebude místo.
Trvalé bydliště a jeho účelové přehlašování je problém obtížně řešitelný. Dá se říci, že to je obcházení zákona i zneužití práva. Krok je to ale legální, změna trvalého bydliště není nic jiného než evidenční úkon, na který se nabalují další souvislosti. Jednou z nich je tvorba školských obvodů a garance místa ve školách. Změnu trvalého bydliště nemůžeme zakázat. Účelovost můžeme s větší či menší úspěšností prokázat a budeme se muset tímto zabývat. Bez ohledu na výše uvedené je naší povinností zajistit školní docházku pro tišnovské děti. A zde se nabízí několik řešení, více či méně populárních, více či méně komfortních pro děti, jejich rodiče a učitele. Jednotlivá řešení se liší též finanční a časovou náročností a také celkovou udržitelností.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

PS: A také budeme apelovat na rodiče, aby nepodváděli, protože je-li dítě konfrontováno s patologickým jednáním dospělých, má to neblahý výchovný vliv, a děti pak takové vzorce chování automaticky reprodukují.

Dobrý den, prosím, můžete mi poradit, do kterého kontejneru mohu odkládat plechovky, hliníková víčka od jogurtů a další drobný plechový odpad? V některých městech jsem zahlédla symboly plechovek na žlutých kontejnerech. V Tišnově jsem však toto označení nikde neviděla. Děkuji za odpověď. Jaroslava Halouzková
Dobrý den, paní Halouzková, nápojové hliníkové plechovky, konzervy od potravin či např. hliníková víčka od jogurtů v Tišnově třídíme v rámci plastu, vhazujte je tedy do žlutých nádob na plasty či do pytlů v rámci Pytlového sběru plastů. Tento drobný kov z domácnosti je možné odevzdat také na sběrném dvoře města na ul. Wagnerova 1543.
Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, nevím, zda svou otázku směřuji správně, ale stále častěji se setkávám s bezohlednými řidiči, kteří chtějí zaparkovat na parkovišti přímo u obchodu Albert a neváhají vytvořit kolonu !!! přímo na hlavní cestě. Ohrožují a omezují ostatní. Podobný problém byl i v ulici Mlýnská a vyřešila to značka zákaz zastavení. Děkuji. R. Vondrová
Dobrý den, paní Vondrová,
o tvořících se kolonách v blízkosti OC Albert víme a vnímáme je stejně jako Vy. Jedná se o bezohlednost řidičů, kteří si neuvědomují, že pouze kvůli svému nákupu vytváří nebezpečné a nepřehledné situace. V době, kdy se některý ze strážníků v této lokalitě vyskytuje, tak se samozřejmě tímto nešvarem zabývá. Bohužel v Tišnově není pouze Albert a strážníci musí být tam, kde jsou potřeba. Máte pravdu, že na ul. Mlýnská se problém vyřešil, když se nám nakonec podařilo prosadit dopravní značku se zákazem zastavení. Věřím, že i zde se nalezne nějaké schůdné řešení, i když se jedná o poněkud jinou situaci, než byla na ul. Mlýnská. Váš návrh předáme věcně příslušnému pracovníkovi k posouzení.
Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Více otázek a odpovědí najdete každý den na www.tisnov.cz/otazky-odpovedi.

Další článek:
Předchozí článek: