Zajímavý program na dubnové dny

Zajímavý program na dubnové dny

Poděkování
Ve dnech 11.–13. března pořádalo RC Studánka tradiční jarní burzu dětského oblečení a dětských potřeb. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, a také těm, kteří věnovali věci potřebným v rámci charitního šatníku. Těšíme se na viděnou na podzimní burze, která se uskuteční 7.–9. října.

RC Studánka srdečně zve
V dubnu jsme pro vás připravili zajímavé aktivity. Podrobné informace naleznete na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem! K přihlášení využijte e-mail studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

1. Jak pečovat o vztah po 10 letech
Prožívat spokojený a naplněný partnerský život i po deseti letech soužití je přáním každého, kdo do vztahu vstupuje. Inspiraci, jak toho dosáhnout, přináší přednáška Mgr. Jiřího Haldy Jak pečovat o vztah po 10 letech. Koná se v úterý 2. dubna od 16.30 do 19.00 hodin.

2. Připraveni zpět do práce aneb sebevědomě a sebe-vědomě na trh práce
Chystáte se zpět do práce a potřebujete zmapovat své silné stránky v oblasti pracovních kompetencí? Potřebujete poradit se sebeprezentací a přípravou na pracovní pohovor? Právě pro vás jsme připravili cyklus tří prakticky zaměřených seminářů, které vede Mgr. Petra Šnepfenbergová, kariérní poradkyně.

• Sebepoznání, klíčové kompetence a jejich mapování (úterý 9. 4. od 16.30 do 19.30 hodin)
Vyzkoušíte si prakticky zaměřené aktivity na sebepoznání, sebezkušenost a sebereflexi.
• Testy v kariérovém poradenství (pátek 26. 4. od 16.30 do 19.30 hodin)
Pomocí testů si zmapujete silné stránky, odhalíte svou přirozenou roli v pracovním týmu i své priority při rozhodování o práci.
• Sebeprezentace, příprava na pohovor, zdroje informací pro kariéru (úterý 7. 5. od 16.30 do 19.30 hodin)
Využijete vyzkoušené aktivity kariérového poradenství z předchozích dvou setkání pro přípravu na přijímací pohovor. Dozvíte se další tipy na zdroje informací pro plánování a řízení své kariéry včetně zdrojů v on-line prostředí.

3. První pomoc u kojenců, batolat a předškolních dětí
Kurz poskytuje praktické rady a postupy první pomoci a je zaměřen především na řešení akutních stavů miminek a dětí v domácím i venkovním prostředí během běžného dne. Zaměříme se na přístup k bezvědomému dítěti, dušení cizím tělesem, resuscitaci, krvácení, úrazy hlavy, popáleniny, opařeniny, volání záchranné služby, prevenci a další. Kurz je veden zejména prakticky s možností si probírané věci vyzkoušet. Kurz vede zkušená lektorka Bc. Lucie Škodová a uskuteční se v sobotu 13. dubna od 9.00 do 13.00 hodin.

4. Letní příměstské tábory aneb Hravé letní školky přírody
V letošním roce jsme pro děti ve věku od 4 do 7 let připravili příměstské tábory s přírodovědnou tematikou. Náplní programu jsou hry a aktivity zaměřené na poznávání přírody a světa kolem nás. Tábory jsou určeny pro děti, které mají zkušenost se „školkovým“ režimem. Prvňáčky bereme pouze v případě, že mají na táboře mladšího sourozence. Přihlašování probíhá elektronickou formou
od 19. března. Odkaz na přihlášení najdete na webu Studánky.

Termíny a témata:
15.–19. 7. Lesní skřítek Maxík hledá kamarády
22.–26. 7. Vodní svět s malou mořskou vílou
29. 7. – 2. 8. Kouzelná voda
5.–9. 8. Kde žije krtek
12.–16. 8. Začarovaný les
26.–30. 8. V lese Řáholci

Psychologické poradenství
Psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, lektorka Školy lásky v rodině a Gestalt terapeutka, nabízí poradenství a psychoterapeutickou pomoc při:
• osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpanost, nespavost, nervozita, problémy v komunikaci)
• partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, žárlivost)
• rodinných problémech (výchova, péče o děti, problémové děti, předškolní příprava)
• náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby)
• úzkostných a depresivních stavech
• péči o dítě s ADHD pro rodiče a neformálně pečující osoby
Probíhá formou individuálního, párového, popř. rodinného poradenství, ve dnech pondělí a středa na objednání. Při konzultaci mohou klienti vystupovat anonymně. Příspěvek na jednu konzultaci od klienta činí 30 Kč.
Kontakt: h.kubecova@seznam.cz, tel. 777 706 721.

Rodinné centrum Studánka,
Riegrova 318, Tišnov
www.studanka-tisnov.cz,
www.facebook.com/StudankaTisnov

Aktivity projektu „Rodičovství jako příležitost“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 1, 2, 3 a psychologické poradenství.

 

Radka Štěpanovská, koordinátorka RC, a Zuzana Kurdiovská, členka spolku

Děti i dospělí si karnevalové veselí v Rodinném centru Studánka užili. Foto: Martina Šaclová

Další článek:
Předchozí článek: