I muzea mají narozeniny

I muzea mají narozeniny

Přípravy na oslavy devadesátky v Podhoráckém muzeu v Předklášteří pokračují.

Začátkem roku muzeum řešilo a ve spolupráci s opatstvím Porta coeli, brněnským biskupstvím a tišnovským děkanstvím i vyřešilo prohlídkovou trasu v klášteře, kterou dlouhá léta zajišťuje. Chrám Nanebevzetí Panny Marie se bude totiž opravovat a je zapotřebí, aby veřejnost nebyla ochuzena o seznámení s celou národní kulturní památkou. Pravda, nepůjde se úplně všude, ale prohlídky se konat budou. Navíc muzejníci operativně zařídili i možnost prohlídky virtuální, a to promítání komentovaného videa ve stálé expozici Historie a současnost kláštera Porta coeli v budově muzea.

Stejně jako v ostatních měsících roku je i 29. března vstup do muzea zdarma. V neděli 7. dubna ukončíme Tajemný les, společnou výstavu se Základní uměleckou školou v Tišnově. Tentýž den otevřeme výstavu další s názvem Cesty do pravěku.

Stále jsou k vidění muzejní expozice (Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století, Dějiny a současnost kláštera Porta coeli, Mineralogický systém a paleontologie, Minerály Tišnovska a Lapidárium v křížové chodbě). V dubnu bude volný vstup v neděli 28. dubna, protože 29. dubna připadlo na pondělí, kdy se neprovádí.

Irena Ochrymčuková

Stálá expozice Měšťanský interiér. Foto: archiv Podhoráckého muzea

Další článek:
Předchozí článek: