Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Proč prosím na pěkně opravené silnici na Dvořákové zůstaly „utopené“ kanálové vpustě např. před pekařstvím Halouzka, nebo před tzv. Maternovou vilou? To už nebylo v…
Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Dobrý den, proč oddělení poskytující služby checkpoint je otevřeno pouze dva půldny v týdnu? Měli byste tady být pro občany, většina ostatních lidí musí normálně…
Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Ve středu 6. května 2020 se od 15.30 do 17 hodin uskutečnil Chat se starostou. Příležitosti on-line položit dotaz starostovi Jiřímu Dospíšilovi využilo hned několik…
Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Dobrý den, neuvažuje město o přemístění kluziště na hřiště ZŠ 28.října? Už jen z důvodu možnosti kluziště řádně osvětlit, možnosti pokračování bruslení s hokejkou, a…
Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Proč policie nekontroluje parkování u OC Albert, které je určené pro zákazníky s použitím parkovacích hodin? Parkovací hodiny nepoužívá téměř nikdo a vozidla čekající na…
Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Nová rubrika Otázky a odpovědi (nahrazuje dosavadní Hydepark) není pro Tišnováky tak úplně novou – s rubrikou stejného názvu se už roky setkávají na webu…