Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru životního prostředí

 Popis pracovní pozice:

  • Výkon působnosti orgánu státní správy na úseku myslivosti ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
  • výkon působnosti orgánu státní správy na úseku rybářství, ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a jiné.

Požadavky:

  • VŠ, příp. VOŠ vzdělání (vzdělání v oboru životního prostředí výhodou),
  • znalost zákonů a příslušných vyhlášek v oboru a ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb.;  zákon č. 449/2001 Sb.;  zákon č. 99/2004 Sb.; vše ve znění pozdějších předpisů),
  • výborná znalost práce s PC,
  • ŘP skup. B,
  • morální bezúhonnost,
  • flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi,
  • praxe ve státní správě vítána,
  • zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9-10.

Nástup dle dohody.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 23.4.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 23.4.2019 – do 14:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „VŘ – Referent/ka OŽP – NEOTVÍRAT“.

–          V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–          K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: