ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do mateřských škol v Tišnově

Den otevřených dveří, kdy si budou moci rodiče a děti prohlédnout budovy mateřských škol, seznámit se s programem a získat podrobné informace, které je budou zajímat, proběhne v MŠ od 9.30 do 11.30 hod. a od 14 do 16 hod., v termínech:
Mateřská škola Sluníčko, pracoviště Na Rybníčku 1700 (tel. 737 354 231) – pondělí 23. 3. 2020
Mateřská škola Na Paloučku, pracoviště Horova 960 (tel. 549 415 666, 603 917 518) – úterý 24. 3. 2020
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, pracoviště Květnická 1684 i Cáhlovská 1686 (tel. 549 410 382) – středa 25. 3. 2020

Také v letošním roce bude probíhat proces zápisu obdobně jako loni, a to prostřednictvím Systému pro podporu přijímacího řízení do MŠ, ve kterém si rodiče vytvoří žádosti elektronicky. Systém pro vytváření žádostí bude spuštěn od středy 1. 4. do středy 6. 5. 2020. Rodiče vyplní žádost elektronicky a následně ji vygenerují a vytisknou. Po 6. 5. bude systém pro všechny uzavřen a nebude možné žádosti generovat. Žádosti mohou být podány do všech mateřských škol v Tišnově. Do každé MŠ musí být žádost vytištěná, potvrzená lékařem a osobně odevzdaná 6. 5. 2020.
Žádost vyplníte na webu zapisms.tisnov.cz. V případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, žádost Vám pomůže zpracovat pracovnice Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov Ing. D. Švecová v úřední dny a po telefonické domluvě na čísle 549 439 824.

Zápis dětí do MŠ proběhne ve středu 6. května 2020 od 8 do 11 hod. a od 13 do 16 hod.

V jednotlivých mateřských školách rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí (na této potvrdí lékař očkování dítěte) a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz), rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

Žádosti o přijetí je nutné předat v termínu do 6. 5. 2020 (pokud se zákonní zástupci nedohodnou s ředitelkami jinak). Pozdější předání by zkomplikovalo další postup a nebylo by možné 11. 5. pravdivě oznamovat rodičům možnost přijetí do konkrétní MŠ.
V pondělí 11. 5. 2020 v době od 8 hod. budou rodiče, kteří si podali žádosti na více mateřských škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, do které MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být v ten den na telefonu. Rodiče potvrdí nástup do MŠ, jež upřednostnili na žádosti, na ostatních mateřských školách provedou zrušení (tzv. zpětvzetí) žádosti, a to osobně ve středu 13. 5. 2020 v době od 8 do 11 hod. a od 13 do 16 hod. Tímto zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních školách budou rodiče nápomocni při urychlení posunu v pořadí a přijetí dalších dětí. Děti, které podle informací podaných ředitelkami 11. 5. 2020 nebudou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí v MŠ a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řádném termínu 27. 5. 2020.

Ve středu 27. 5. 2020 od 8 do 11 hod. a od 13 do 15 hod. se všichni rodiče dostaví do mateřských škol, kde ponechali žádost a podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě přijetí odevzdají v tento den evidenční list (nejlépe potvrzený lékařem).

Veškeré informace k zápisu do MŠ najdete také na zapisms.tisnov.cz.

Daria Švecová

Další článek:
Předchozí článek: