Zahájení činnosti mateřské školy VENKOV

Zahájení činnosti mateřské školy VENKOV

S radostí vám oznamujeme, že nově vybudovaná Svazková mateřská škola VENKOV v obci Železné zahájila svůj provoz prvním školním dnem 2. září. Za současného počtu 38 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. Je jen šest předškoláků, kterým již v prvním týdnu začalo povinné předškolní vzdělávání. Investorem výstavby byla obec Železné, zřizovatelem školské právnické osoby a provozovatelem mateřské školy je Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko. Realizace výstavby nové školky je projektem šesti svazkových obcí: Železné, Šerkovice, Unín, Hluboké Dvory, Bukovice a Rohozec, které roky bojovaly s umístěním svých dětí v okolních předškolních zařízeních.

Děti jsou tu rozděleny do dvou krásných, moderně a funkčně vybavených tříd, kde si hrají, učí a dovádí ve třídě „mravenečci“ nebo „včeličky“, dle svého bydliště. Takto nejsou narušena kamarádství ze společné vesnice, což přivítali hlavně rodiče. Ve třídách hned první školní týden proběhlo logopedické vyšetření s následným harmonogramem logopedické práce s dětmi přímo v mateřské škole.

Provozní doba svazkové školky je od 6.30 do 17.00 hodin. Strava je zajištěna dovozem ze školní jídelny Základní školy a Mateřské školy Dolní Loučky. Pedagogický tým čtyř kvalifikovaných učitelek vede paní ředitelka Mgr. Barbora Packová.

Učitelům i rodičům srdečně přejme, aby se jim všem v nové školce líbilo, měli s ní jen pozitivní vztahy, no a našim „maličkým“ přejme plnou náruč krásných zážitků, na které budou jednou s láskou vzpomínat.

Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko

Foto: archiv DSO Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: