Konkurz

Konkurz

Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitelky

Mateřské školy Svatoslav, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitelky: 1. 8. 2019

Obálku označte slovy: „Konkurz MŠ – neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 31. 3. 2019

Bližší informace na požadavky kvalifikace a přehled dokumentů nutných k předložení pro platné zařazení do konkurzu najdete na úřední desce obce Svatoslav: www.svatoslav.cz

 

Ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: