Poděkování Městské knihovně Tišnov

Poděkování Městské knihovně Tišnov

Ve dnech 20. září a 4. října se
předškolní děti z naší Mateřské školy
Na Paloučku Tišnov zúčastnily
preventivního výukového programu
Hravě-zdravě, který pořádala Městská
knihovna Tišnov ve spolupráci s Centrem podpory veřejného
zdraví, dislokovaným pracovištěm Brno.
V letošním školním roce naše děti zhlédly divadélko s názvem
„Cigareta Retka“ zaměřené na prevenci kouření a dále program,
který se věnoval prevenci úrazů.
Místní knihovna zprostředkovává tato setkání mezi odborníky
na problematiku zdraví a prevence a dětmi různých věkových
kategorií. Velký dík patří obětavým a nadšeným pracovníkům
Státního zdravotního ústavu, jmenovitě MUDr. Michaele Trnkové,
Mgr. Petře Nekvapilové, paní Zdence Borecké a paní Haně
Zapletalové. Ve svém volném čase, a mnohdy zcela zdarma, jezdí
po školkách a školách, přináší dětem veselé i poučné příběhy
plné krásných a originálních maňásků či loutek, které těm nejmenším
pomáhají zodpovědět otázky spojené se zdravím a jeho
ochranou. Chtěla bych touto cestou velmi vyzdvihnout práci
Městské knihovny Tišnov. Zejména děkujeme paní knihovnici
Marii Šikolové za její trpělivou práci a pochopení pro nejmenší
předčtenáře.
Rádi knihovnu s dětmi navštěvujeme. Ať už jsou to divadélka,
besedy o autorech, autorská čtení či nenásilné seznamování
dětí se světem knih, vždy máme předem jistotu, že naše děti si
společné chvíle v knihovně vždy velmi užijí a pečlivě připravené
programy zasáhnou malé posluchače na pravém místě. Nezbývá
než se těšit na další milá setkání na půdě knihovny a popřát
všem hodně sil a elánu do další práce pro děti.

Text i foto Renata Hančíková

Další článek:
Předchozí článek: