Poděkování zaměstnancům nemocnice

Poděkování zaměstnancům nemocnice

Dne 28. května navštívily, stejně jako v loňském roce, děti z Mateřské školy Sluníčko Nemocnici Tišnov, kde probíhal pro veřejnost program zaměřený na prevenci onemocnění „Den zdraví“. Při dopolední návštěvě se děti z naší školy zapojily do aktivity „Správné mytí rukou“. Hned po vstupu do budovy nás přivítali zaměstnanci nemocnice a zavedli nás do společenské místnosti, kde byla pro děti připravena praktická ukázka správného postupu mytí rukou. Každé dítě si vyzkoušelo podle pokynů a obrazového materiálu správnou techniku a výsledek svého snažení si zkontrolovalo pod lampou, kde se mu na pokožce ukázala místa, která nebyla důkladně umyta. Děti si tak prakticky ověřily, jak zvládají správnou techniku mytí rukou. Po celou dobu aktivně spolupracovaly, komunikovaly se zaměstnanci nemocnice, zarecitovaly básničku. Na závěr čekalo každé dítě překvapení v podobě plyšového medvídka, omalovánky a pastelky.

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům nemocnice, kteří se dětem příkladně věnovali. Věřím, že obdobná spolupráce bude pokračovat i v příštích letech a stane se tradicí.

Jana Konečná, ředitelka školky

Foto: archiv Mateřské školy Sluníčko

Další článek:
Předchozí článek: