Poděkování

Poděkování

Sbírka věcí pro útulky a  domácí depozita bez příjmů od měst je dokončena a  rozvezena. Do posledního místečka bylo naplněno sedm aut, z toho dvě větší…
Co roste v ZaHRAdě?

Co roste v ZaHRAdě?

V  následujícím článku bychom vás rádi především pozvali na akce, které naše škola připravuje společně se svým zřizovatelem, spolkem Hnízdo, na měsíc prosinec. V  úvodu…
Den zemědělské techniky

Den zemědělské techniky

V  pátek 6.  listopadu se v  areálu výcvikového střediska SŠ a  ZŠ Tišnov uskutečnil již třetí ročník akce nazvané Den zemědělské techniky. Tento ročník byl…
Canisterapie

Canisterapie

V  pondělí 30.  října se budoucí ošetřovatelky mohly seznámit s  canisterapií. Některá z děvčat tušila, co se za tímto pojmem skrývá, pro ostatní to však byla…
Okénko ZUŠ

Okénko ZUŠ

V  uplynulém měsíci proběhly v  koncertním sále ZUŠ Tišnov dvě žákovské besídky. Protože školní rok je v  plném proudu, mohou besídky nabídnout bohatší program dosahující…
Dlouhé Stráně

Dlouhé Stráně

Dne 27.  října  2015 se zeměpisný seminář společně s  fyzikálním seminářem, které probíhají ve čtvrtém ročníku, zúčastnily exkurze do Dlouhých Strání. Pro méně znalé, jedná…
Z výletu na jižní Moravu

Z výletu na jižní Moravu

15.  října uspořádalo Centrum sociálních služeb Tišnov autobusový zájezd na jižní Moravu. První zastávkou bylo Archeologické muzeum v  Dolních Věstonicích, které se v  roce 1925…
Stránka 253 z 273