Slovo místostarosty Václava Šikuly

Slovo místostarosty Václava Šikuly

Vážení spoluobčané,

aniž jsem si to stačil pořádně uvědomit, uplynul rok od mého příchodu na radnici. Díky Vám jsem dostal šanci podílet se na vedení města. I když já ten rok práce hodnotím kladně, je důležitější, jak ho hodnotíte Vy, občané města Tišnova. Mohu však s jistotou říci, že atmosféra na radnici, městském úřadu, ale i v celém regionu se zlepšila. Velice si vážím spolupráce mezi radními, zastupiteli i zaměstnanci úřadu. Oceňuji práci členů výborů, komisí i příspěvkových organizací města. Všichni společně jste odvedli veliký kus práce pro mnoho malých i velkých občanů Tišnova. Znovu a znovu mě příjemně překvapuje zájem občanů o akce města a neziskových organizací pořádané nejen na náměstí. Váš zájem sdílet pěkné chvíle společně je pro nás závazkem, radostí i hnacím motorem v práci. Vždyť dobré vztahy mezi lidmi dokáží překonat i ty chvíle, kdy se nedaří. Rád bych za ten rok poděkoval a popřál všem klidné a radostné Vánoce. S velkou nadějí Vám přeji do roku 2016 hodně zdraví, štěstí a úspěchů v práci i v soukromí.

 

Václav Šikula, I. Místostarosta

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: