Nové osvětlení v hale na Ostrovci

Zkraje loňského roku začalo vedení tenisového klubu uvažovat o kompletní výměně osvětlení v nafukovací hale. Ta funguje dvacet šest týdnů v roce a je obsazena převážně mládeží, které se oficiální trenéři klubu věnují přes šedesát hodin týdně. Stav osvětlovacích soustav byl již nevyhovující, a to i v souvislosti s havárií nafukovací haly v roce 2013. Změna světelné soustavy za LED technologie měla přinést úsporu elektrické energie, a tím pádem i úsporu finančních prostředků. Zároveň měla zabezpečit podmínky na vykonávání požadovaných zrakových úloh a zabezpečit zrakovou pohodu.

Díky    vyhlášení      dotačního      programu Jihomoravského kraje se podařilo získat část finančních prostředků (200 000 Kč), což byl impuls k realizaci projektu. 10. října členové klubu a jejich rodiče v rámci tradiční brigády postavili halu. Ihned nato se začaly sjíždět firmy, které byly osloveny ohledně dodání cenové nabídky na kompletní výměnu stávajícího osvětlení za LED světla. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem šest firem. Po poradě s odborníkem vybralo vedení klubu firmu NEWLED, která měla profesionální přístup a nabídla velice kvalitní svítidla. Navíc pětiletou záruku na veškeré závady, což byl při počtu sto čtyř svítidel podstatný argument při výběru dodavatele. Firma NEWLED je přímo výrobcem svítidel a cenová nabídka byla tedy pouze na dodávku svítidel a jejich úpravu pro potřeby nafukovací haly v Tišnově. Samotnou montáž měli provést opět členové klubu. Cenová nabídka přesáhla částku 400 000 Kč. Klub představil projekt také vedení města Tišnova a následně zažádal o mimořádnou dotaci na podporu projektu. Zastupitelstvo města tuto žádost jednohlasně podpořilo ve výši 100 000 Kč. Zbývající část peněz se vedení klubu podařilo získat ze soukromého sektoru a také z vlastních zdrojů.

Svítidla dodala firma NEWLED 16. 12. 2015 a montáž za pomoci členů klubu proběhla 29. 12. 2015, kdy bylo ideální počasí pro sfouknutí haly a následnou kompletní výměnu za LED světla. Výsledek celého projektu byl jasný ihned po rozsvícení nových světel. Výrazně lepší svítivost mohli v novém roce postřehnout všichni návštěvníci haly. Jaká bude úspora energie, se ukáže časem.

Za podporu projektu děkujeme Jihomoravskému kraji, městu Tišnovu, firmám Mikrop, Lemakor a Steinhauser.

 

Zdeněk Kunický

Další článek:
Předchozí článek: