Kunštát

Kunštát

Do starobylého města na hrnčířský jarmark

Jedním z blízkých starobylých městeček v okolí Tišnova je bezesporu Kunštát. I když svou příslušností do blanenského okresu bývá turisticky řazen jinam, daleko více sounáleží s naším malebně drsným krajem Hornosvratecké vrchoviny. Vedle proslulých rodů z Deblína, Pernštejna či Lomnice patří páni z Kunštátu k nejvýznamnějším rodům z regionu, zasahujícím do osudů Moravy i českých zemí. Kromě toho se jako jediní z nich mohou pyšnit tím, že dodali na trůn českého krále. Proto dnes nese hlavní kunštátské náměstí jméno Krále Jiřího a ti poučenější si vzpomenou, že plný titul tzv. „husitského“ krále byl Jiřík z Kunštátu a Poděbrad.

Významnými postavami dobové české „politické“ scény byli však i další představitelé rodu. Zejména agilní Kuna, čtvrtý syn praotce rodu Gerharda ze Zbraslavi, vystupoval po většinu svého života téměř jako stín markraběte a posléze krále Přemysla Otakara II. Ve svých 33 letech byl purkrabím hradu Veveří (1253), ještě předtím však získal ostruhy jako kastelán hradu Zuzinova (1250), za který někteří badatelé považují dnešní ruiny u obce Osiky. Když se v roce 1279 tituloval přídomkem „z Kunštátu“, bylo zřejmé, že již stojí jím založený hrad a předchůdce dnešního města. Figuroval dokonce i u signace listin založení Porta coeli (1283).

Prastarý moravský hrad
Zámek nad Kunštátem se otevřel veřejnosti teprve roku 2005. I když byl od r. 1948 zestátněn, zůstal nepřístupný. Rekonstrukce Národního  památkového úřadu však změnila jeho roli a známost. Díky takovým perlám, jako je objev původního průčelí románsko-gotického hradního paláce, vykládané parkety, které jsou nejstarší ve střední Evropě, nebo nástěnná malba výpravného cyklu s rytířskou tematikou z 1. pol. 14. století, se zámek k velkému překvapení prakticky přes noc katapultoval mezi nejstarší na Moravě. Dnes národní kulturní památka dává nahlédnout do historie kolonizace krajiny i do období renesančního a barokního lesku, jehož podobu získal starý hrad přestavbou na zámek v 16. a 17. století. Začátkem 20. století pak dostal romantický vzhled a především obdivovanou rozsáhlou terasovou zámeckou zahradu. Možnosti návštěvy si ověřte na webu www.zamek-kunstat.cz.

Město hrnčířů a jarmarečníků
Městečko pod hradem vzniklo současně s ním již ve 13. století a lze si dovodit, že bylo osadou především řemeslnou. Tím, co je pro Kunštát ovšem typické, je velmi dlouhá historie zdejšího hrnčířství, která není o mnoho mladší než město samo. Podmínky pro výrobu hliněných výrobků zde byly mimořádně příznivé. V okolí byl dostatek tvárné hlíny, a tak se v Kunštátě vyrábělo jak nádobí pro denní potřebu, tak dekorativní předměty. Když pak ve městě pracovalo už deset hrnčířských mistrů, sdružili se v cech neboli bratrstvo. Cechovní privilegia mu udělil roku 1620 tehdejší držitel kunštátského panství Štěpán Schmidt z Freihoffenu. A z téhož roku pochází i cechovní pečeť, na níž je zobrazen první keramický výrobek Adam s Evou a had na jabloni.

Dalším zlomovým rokem pro kunštátskou keramiku byl rok 1989. Tehdy v Kunštátě vznikla znovu řada soukromých keramických dílen. To byl signál, že je načase vrátit se k další tradici – pořádání jarmarků. Ty se konaly v minulosti na náměstí i několikrát do roka. V roce 1993 tak město obnovilo tradici a stalo se pořadatelem prvního novodobého hrnčířského jarmarku. O rok později jarmark začínal již v pátek a účastnilo se ho 45 prodejců, od roku 1995 Kunštát žije jarmarkem od pátku do neděle. Vítáme na 150 prodejců z celé České republiky a nyní již i ze zahraničí, jejichž zboží si prohlédne průměrně 16 tisíc návštěvníků.

Hrnčířský jarmark získal svůj tradiční termín, s kterým se počítá, a to vždy třetí víkend v měsíci září. Od roku 2017 je součástí jarmarku i samostatná výstava prací vybraného renomovaného keramika a soutěž zúčastněných keramiků o nejlepší výrobek na dané téma. Pořadatelé aktivně pracují na tom, aby pro návštěvníky sestavili rozmanitou přehlídku keramických výrobků.

„Naším cílem je zachovat kvalitu a úroveň této přehlídky keramických výrobků a hrnčířského řemesla. Podpořit zachování keramických tradic v Kunštátě a získat zájem i zahraničních keramiků ze zemí s hrnčířskou tradicí. Připravit akci, která je svým zaměřením a kvalitou výjimečná a ojedinělá nejen v našem regionu,“ představuje vizi vedení města.

Letos oslaví Hrnčířský jarmark v Kunštátě 30. výročí ve své novodobé historii. Bude se konat ve dnech 17. a 18. září 2022 a pozvání k návštěvě města tak má ještě pádnější důvod.

www.hrncirskyjarmark.cz

Další článek:
Předchozí článek: