Publikace s oceněním

Publikace s oceněním

V sobotu 9. července byla v rámci vernisáže „jamborovské“ výstavy v Železném oficiálně pokřtěna nová publikace Miroslava Pavlíka Literární slovník Od Veveří k Pernštejnu. Před zhruba 150 návštěvníky (včetně prázdninových účastníků tábora Orel v Železném za Hradiskem) dílo uvedl emeritní ředitel Moravské zemské knihovny prof. PhDr. Tomáš Kubíček. Ocenil její vlastivědný přínos a autorovi osobně předal stříbrnou pamětní medaili udělenou Muzejní a vlastivědnou společností v Brně – nejen za nově vydanou knihu, ale i za předcházející slovník výtvarníků z roku 2010. V doprovodném textu je uvedeno, že medaile se uděluje Mgr. Miroslavu Pavlíkovi u příležitosti vydání literárních biografií Od Veveří k Pernštejnu a za rozvoj vlastivědné práce na Moravě. Podepsán je předseda společnosti PhDr. Pavel Michna, CSc, redaktor Vlastivědného věstníku moravského a pracovník odboru archeologie Národního památkového ústavu v Olomouci. Jak podotkl předávající profesor Kubíček, stejnou medaili obdržel před 30 lety tehdejší významný okresní kulturní pracovník Adolf Bunny Král, spjatý především s Kuřimí.

Na 92 stranách slovníkové knihy je uvedeno celkem 148 jmenných hesel – jde o širokou škálu literátů od známých spisovatelů věnujících se beletrii (např. Vlasta Javořická, Josef František Karas, Josef Soukal, Josef Uher) přes autory působící v oblasti divadla či filmu (Luboš Balák, Karel Vachek), filozofie (Božena Komárková, Anna Pammrová), různých oborů lékařství (Jiří Krenar, Michal Miovský), astronomie (Antonín Mrkos, František Fárník), informatiky (Karel Řehka) či regionální historie (Jan Hájek, Jan Kos, Vojtěch Hanus, Miloš Sysel) až po další bývalé redaktory Našeho Tišnovska (Karel Fic, Václav Borek, Josef Ondroušek, Josef Kadlec) i současné autory píšící do Tišnovských novin (Vladimír Vecheta, Pavel Hanák, Zlata Ptáčková).

Většina nákladu byla rozprodána v průběhu vernisáže, zbylé výtisky bude možno zakoupit jednak v knihkupectví paní Raškové na Brněnské ulici, a také v Turistickém informačním centru Městského kulturního střediska na náměstí Míru.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: