Sokolové slavili

Sokolové slavili

Během letošního roku jsme se v jednotlivých vydáních Tišnovských novin setkávali s činností Sokola Tišnov a Župy Pernštejnské.

15. října jsme se pak sešli na společenském večeru v tišnovské sokolovně, abychom si společně připomněli 130 let od vzniku tělocvičné jednoty Sokol Tišnov a 120 let od založení Sokolské župy Pernštejnské a ocenili alespoň některé naše členy a poděkovali jim.

Velkou zásluhu na obnově Sokola v Tišnově po roce 1989 měl především první starosta naší jednoty bratr Ing. Adolf Mistr a také náčelníci bratr Tomáš Knecht a sestra Jana Wágnerová.

Pod vedením Petra Jůzy působí v oblasti sportu v Sokole Tišnov už 30 let oddíl karate. Petr nejen že oddíl vede, trénuje své následovníky, ale i sám soutěží. V roce 2021 zvítězil na mistrovství České republiky v kategorii kata master nad 50 let. Nadějných výsledků dosahují i mladí karatisté. Například Tomáš Matulka a Žaneta Konvalinová, kteří se nominovali na mistrovství světa v roce 2019 a mistrovství Evropy v roce 2022.

Významnou osobností naší župy a tišnovské jednoty je i bratr Zdeněk Jeřábek, který byl téměř 30 let tajemníkem župy a 14 let starostou Sokola
Tišnov. Sokol Tišnov, jako hlavní iniciátor vzniku župy a početně největší jednota, je pilířem naší účasti na všesokolských sletech a dalších akcích.
Můžeme se pochlubit i oddílem mužů působícím nepřetržitě od roku 1992. Cvičili na všech sletech, na tom posledním dokonce v prvních řadách. To
bylo zásluhou především bratra Pavla Hrabce, náčelníka jednoty, který s bratry nacvičil náročné prvky silové gymnastiky. Mimo to vede i oddíl silové gymnastiky. Jejich cvičení jsme všichni mohli vidět na akademii.

Cvičení žen v Tišnově je spojeno především se sestrou Marií Frantovou, která nás bohužel před pěti lety opustila. Byla mimo jiné autorkou čtyř skladeb. Pro tvorbu skladeb měla talent, fantazii i cit při výběru hudebního doprovodu. Součástí letošního Sokolgymu byla i skladba Reminiscence, kterou tvořil výtah z jejích skladeb. Sestavila ho náčelnice župy Eva Brázdová a sestra Marie Palmová, která se ale už jeho předvedení nedožila. Samozřejmě dobrá úroveň cvičení dospělých vychází z práce s mládeží.

Od roku 2014 u nás působí oddíl lukostřelby pod vedením bratra Václava Kappela. I o tento sport je mezi mládeží velký zájem a dosahují dobrých výsledků. Velkým talentem je 12letá Zoe Trsová, která suverénně vyhrává všechny závody.

Jsme velice rádi, že po dlouhé době se v roce 2015 obnovila činnost Karasova divadla, jehož velkým mentorem je František Trnčák starší. Děkujeme
všem cvičitelům, trenérům, činovníkům i členům za jejich úsilí, nasazení a v neposlední řadě i čas, který věnovali Sokolu v uplynulém desetiletí. Do dalších let přejeme hodně optimismu, nadšení a vytrvalosti.

Marcela Wagnerová

Další článek:
Předchozí článek: