Výměna kotlů odložena

Výměna kotlů odložena

S účinností od 1. 7. 2022 se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky, tj. tyto stacionární zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 8. 2024. Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů i ve výše uvedených objektech zakázán a bude sankcionovatelný podle zákona o ochraně ovzduší.

Od 1. září 2022 se zákaz používání kotlů 1. a 2. třídy vztahuje na objekty, které nejsou určeny jako rodinný dům, bytový dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci, tedy zákaz platí pro podnikatelské subjekty.

Domácnosti mohou při výměně neekologických kotlů 1. a 2. třídy využít následujících dotačních programů:
Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji – Kotlíkové dotace. Z tohoto programu získají výše uvedené domácnosti s nižšími příjmy na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Místem pro podání žádostí je Krajský úřad v Brně (podrobné informace k čerpání a kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny na stránkách www.jmk.cz, v sekci: granty a dotace).

Ostatní domácnosti mají také možnost vyměnit kotel s dotací. Z dotačního programu Nová zelená úsporám dostanou domácnosti až 50 % dotaci na výměnu neekologického kotle. Žádosti je možné podat elektronicky na www.novazelenausporam.cz. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR (krajské pracoviště v Brně – kontakt pro telefonickou konzultaci na čísle 735 158 161), popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.

Oba výše uvedené programy aktuálně nepodporují výměnu plynových kotlů.

Hana Kadlecová, Odbor životního prostředí

Další článek:
Předchozí článek: