Semenáři pracují pro budoucnost

Semenáři pracují pro budoucnost

Množením osiv polních plodin se rodina Šebkova věnuje desítky let. Byť je semenářství poměrně ekonomicky efektivní odvětví zemědělství, vyžaduje specifické dovednosti, znalosti a pečlivost. Zdravější plodiny začínají silnými odrůdami a silnými osivy.

„Od objednavatele množení dostaneme na jaře, nebo v termínech výsevu kvalitní a certifikované osivo, které potřebují uvést do většího objemu. V  rámci zachování kvality osiva je totiž třeba měnit pravidelně půdu, do které se seje, i klima,“ objasnil předmět svého podnikání Marek Šebek.

Zemědělec z Kuřimského Jestřabí pěstuje na 20 hektarech půdy množitelské porosty. V letošním roce zasel jetelovinu, svazenku a ostropestřec. „Zemědělec, který se chce pustit do produkce geneticky hodnotného osiva a sadby, si musí vyhledat ve většině případů firmy zabývající se množením plodin sám a navázat s nimi spolupráci. Při množení pak musí dodržovat pravidla stanovená zákonem a samotným zadavatelem.“

Kontrolní přehlídky
Monitorováním zasetého osiva v různých stádiích růstu se zabývají inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).  Provádí jednu až tři přehlídky porostu; nejprve sledují, jak osivo vzešlo, poté jeho květenství a ke třetí přehlídce dochází v období, kdy rostliny dokončují tvorbu samotného semínka. „Tehdy se kontrola zaměřuje na to, zda má semínko dostatečnou velikost. Když jsou semínka malá, například kvůli suchu, nejsou stroje schopny dostatečně přečistit daný produkt. Tím dochází k vyškrtnutí množitelských porostů ze seznamu. Celá produkce je k ničemu, jedná se o odpad,“ popsal možné komplikace při pěstování osiv zemědělec.

V okamžiku, kdy se sklizeň uskuteční, projdou semena procesem sušení a třídění. Teprve osivo splňující požadované parametry uzná Ústřední  kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako vhodné pro množení. V parametrech se podle slov Šebka sleduje především vlhkost, čistota osiva a klíčivost. „Když je produkce odkoupena a z naší strany vyfakturována odběrateli, je odběratelem dodána do jiné členské země Evropské unie.  Namátkou mohu jmenovat Německo, Rakousko, Itálii, Španělsko nebo Francii.“

Pozemky v restituci
Do zemědělské činnosti se Šebkovi pustili v roce 1993, kdy jim byly restitucí navráceny pozemky a také dobytek. Živočišná výroba byla zaměřena na produkci hovězího a mléčných výrobků. Po obci prodávali tvaroh a mléko. Marek Šebek převzal firmu v roce 2016 a v současnosti se zabývá výhradně rostlinnou výrobou, především zmiňovanými množitelskými porosty vyšší kvality. Většinou do kvality E1, což jsou evropsky uznávaná osiva.

Hospodaří sami. Farma je čistě rodinná, bez zaměstnanců. Případné výpomoci jsou řešeny pouze v rámci rodiny. „Úvahy o tom, že nebudu pokračovat v rodinné tradici, samozřejmě byly. I rodiče mi doporučovali, abych změnil směr. Zemědělství bylo před 15 až 20 lety relativně neperspektivním odvětvím bez velkých možností. I když jsem studoval jiný obor, administrativu a ekonomiku, stejně jsem se nakonec k zemědělské produkci vrátil,“ poznamenal zemědělec. Zároveň doplnil, že podnikání s množitelskými porosty se začíná dostávat do širšího povědomí. „Pokud se podaří, nedojde k poškození porostu anebo k jeho vyškrtnutí z množitelského seznamu, může jít o docela lukrativně ceněné plodiny a postupy,“ míní.

Pro úspěch v podnikání je důležité plánování. Počasí je mocný hráč. „Bylo by fajn, kdyby se umoudřilo počasí a nedocházelo k velkým a prudkým srážkám. A naopak nám byla dopřána voda v menších dávkách a třeba častěji. Rád bych do budoucna také dostavěl halu na skladování produkce a mohli bychom se případně rozšířit,“ přeje si Marek Šebek.

Zlata Ptáčková

Další článek:
Předchozí článek: