Semináře k úsporám energií

Semináře k úsporám energií

Nabídka seminářů na energeticky úsporná opatření pod záštitou MAS Brána Vysočiny:
4. 10. 2022 od 17.30 – obecní budovy
Energeticky úsporná opatření, referenční příklady komunitní energetiky a dotační příležitosti pro obecní budovy aneb jak si ekonomicky snížit své výdaje šetrně k životnímu prostředí.

6. 10. 2022 od 17.30 – rodinné domy
Energetická úsporná opatření v rámci dotačních příležitostí RD (rodinné domy) aneb jak si ekonomicky snížit své výdaje šetrně k životnímu prostředí (kotlíkovka, NZÚ).

11. 10. 2022 od 17.30 – bytové domy
Energetická úsporná opatření v rámci dotačních příležitostí BD (bytové domy) aneb jak si ekonomicky snížit své výdaje šetrně k životnímu prostředí (kotlíkovka, NZÚ).

13. 10. 2022 od 17.30 – podnikatelé
Energeticky úsporná opatření, sdílení přebytků z FVE a dotační příležitosti pro podnikatele aneb lze negativní dopady na životní prostředí snížit ekologickým provozem.

Bližší informace na e-mailu gottwaldova@masbranavysociny.cz a na stránkách www.masbranavysociny.cz

Barbora Gottwaldová. MAS Brána Vysočiny

Další článek:
Předchozí článek: