MAS Brána Vysočiny se činí

MAS Brána Vysočiny se činí

Vratné kelímky k zapůjčení
MAS Brána Vysočiny nabízí k bezplatnému zapůjčení vratné kelímky na studené nápoje 0,5 l (zakoupeno 1 000 ks) a Hot Cup kelímky s víčkem na teplé nápoje 0,3 l (zakoupeno 300 ks). Podmínkou je využití na společenských, kulturních či sportovních akcích pro veřejnost, které se konají na Tišnovsku. Kelímky je třeba na vašich akcích poskytnout oproti uhrazené záloze 50 Kč za 0,5 l kelímek a 70 Kč za 0,3 l kelímek a v případě, že si někdo kelímek ponechá, přijatou zálohu nám uhradit. Podrobnosti výpůjčky jsou uvedeny na webových stránkách MAS: www.masbranavysociny.cz/index.php/vratne-kelimky.

Sborník Zazpívé, kohótku!
V rámci projektu Sdílení lidových tradic vydala MAS Brána Vysočiny a slovenský Šamorin sborník Zazpívé, kohótku! s písněmi a tanci z Tišnovska a Podunajska. Sborník vycházející ze situace v 60. až 70. letech 20. století může posloužit jako základ pro nácvik na vystoupení dětí. Lidová kultura je dnes vnímána jako zdroj svátečních zážitků, děti si zároveň uvědomí své kořeny, svoji sounáležitost s krajem a s lidmi žijícími v něm před dávnými lety.
Obsah české části tvoří dvanáct pásem sestavených podle prostředí ke hře, a to v tématech celého roku. Slovenská část zahrnuje čtyři krátká pásma.
Sborníky jsme darovali školám, školkám a organizacím, které pracují s dětmi. Pokud byste měli o sborník zájem, můžete napsat Janě Zorníkové z MAP Tišnov na zornikova@maptisnov.cz. Těšíme se na jeho časté využití pro práci a radost s dětmi!

Bylo také z projektu pořízeno osm párů krojů pro nejmenší, mládež, dospělé a ženaté a vytvořeny bannery o historii lidových tradic na Tišnovsku a Šamoríně. Na začátku září byl realizován výjezd na Slovensko na festival v Šamoríně a na Svatováclavské hody přijeli partneři ze Slovenska k nám.

Veletrh středních škol a profesí společně s Festivalem knih pro mládež Tišnovská knižní Květnice
V listopadu se uskuteční další velmi úspěšný Veletrh středních škol a profesí, jehož součástí tentokrát bude Festival knih pro mládež „Tišnovská knižní Květnice aneb Výprava za dobrodružstvím do světa knih“. Celá akce se bude konat ve čtvrtek 10. 11. 2022. V dopoledních hodinách proběhne program pro školy na ZŠ nám. 28. října, odpoledne od 14 hod. do 17.30 hod. program pro širokou veřejnost na ZŠ Smíškova v malé i velké tělocvičně.

Můžete se těšit na spoustu atraktivních škol, profesí, poradenskou zónu s odborníky, workshopy a samozřejmě na hromadu knih nejen pro teens, doprovodný program a přednášky.

Kateřina Jirkůvová, Jana Zorníková, Barbora Gottwaldová

Další článek:
Předchozí článek: