Spolek pro komunitní energetiku

Spolek pro komunitní energetiku

Náklady na energie se prudce zvyšují a obce, firmy i jednotlivci hledají možnosti, jak toto náročné období zvládnout. Na Brněnsku proto vzniklo zcela nové komunitní energetické společenství – ENERKOM BRÁNA BRNĚNSKA. Tento spolek si klade za cíl sdružovat subjekty ze soukromého i  veřejného sektoru a společně vyrábět, prodávat a sdílet elektřinu i teplo z obnovitelných zdrojů. A nyní do něj mohou přistoupit i další členové.

Spolek ENERKOM Brána Brněnska byl založen 28. srpna 2022 a následuje tak již existující společnosti ENERKOM Opavsko a ENERKOM  Tanvaldsko. „Jsme rádi, že se můžeme připojit k tomuto trendu a umožnit tak subjektům na našem území zvýšit svou energetickou soběstačnost a dosáhnout na investice z evropských fondů,“ říká Ing. Oldřich Štarha, předseda MAS Brána Brněnska, která je zakládajícím členem ENERKOMu.
Cílem této komunity je podpora výroby, prodej a sdílení alternativně vyrobené elektřiny a tepla. Jejím členům by mělo být umožněno například využívat i výhodnějšího odkupu zbytkové energie (přetoků) provozovateli sítí. Díky úzké spolupráci může spolek využívat sdíleného know-how svých členů a efektivněji prosazovat své zájmy na nejrůznějších úrovních (například při vzniku nové legislativy).

ENERKOM je tak schopen účinněji přispívat ke stabilizaci nebo i snížení cen energií v rámci spolku. „V současnosti jsou občané, firmy i obce ve velké míře závislé na dodávkách drahých energií od dodavatelů. Přitom má venkov dostatek vhodných ploch i příležitostí pro výrobu obnovitelné energie pocházející z vody, větru, slunce a biomasy,“ popisuje situaci Ing. Oldřich Štarha a dodává: „Díky spolupráci v této oblasti se může výroba energie decentralizovat a každý spotřebitel energie tak může být zároveň i jejím výrobcem. Lidé, firmy a obce tak budou moct energii používat nejen pro vlastní potřebu, ale také ji efektivně sdílet mezi sebou. Energie se tak mohou stát nezanedbatelným zdrojem příjmů venkova.“

Co může komunitní spolek nabídnout?
• Školení, osvětu a šíření konceptu komunitní energetiky,
• poskytování kompletního servisu a pomoci (právní podpora, administrativa, financování atd.),
• vznik alternativní možnosti investování při využití obnovitelných zdrojů energie,
• efektivní pomoc při plánování, projektování, přípravě a realizaci jednotlivých projektů,
• zajišťování dotací, úvěrů,
• propojení s odborníky a poradenství.

Členství v ENERKOMU Brána Brněnska je vhodnou příležitostí, jak zvýšit svou energetickou soběstačnost. Nyní je spolek otevřen novým členům, pro bližší informace kontaktujte pana Ing. Oldřicha Štarhu, starha@branabrnenska.cz.

Michaela Nečasová

Další článek:
Předchozí článek: