Karasovo divadlo při T. J. Sokol Tišnov

Karasovo divadlo při T. J. Sokol Tišnov

Po dlouhé odmlce víc jak deseti let byl na ustavující schůzce dne 17. 6. 2015 z iniciativy pana Jiřího Veselého znovuobnoven ochotnický soubor  „Karasovo divadlo“ při TJ Sokol Tišnov. Staronoví i noví členové souboru se vrhli s obrovským nadšením a elánem do práce. Začaly se souběžně zkoušet hned dvě nové hry. A dne 14. 2. 2016 se uskutečnila první premiéra Čtvrtkovy pohádky pro děti Jak se stal Rumcajs loupežníkem pod režijním vedením Františka Trnčáka staršího. Na jaře 16. 4. 2016 pak proběhla premiéra hry Nikolaje Vasiljeviče Gogola Ženitba.

Provedení této hry zaznamenalo velký úspěch i na přehlídce v Hodoníně a Tyjátrfestu. S pohádkou pak soubor na pozvání vystoupil 8. 5. 2016 v Brně v klubu na Šelepce. Ve stejném roce 18. 12. 2016 se uskutečnila další premiéra, a to pokračování pohádky Jak měl Rumcajs Cipíska, která byla pro veliký úspěch ještě dvakrát v následujícím roce reprízována ve vyprodané tišnovské sokolovně. V září roku 2017 s ní potom divadlo reprezentovalo Tišnov na Tyjátrfestu v Doubravníku a 18. 11. 2017 ji měli možnost vidět i diváci v Rohozci. S touto pohádkou jsme se zúčastnili i přehlídky sokolských divadel v Toušeni. Mezitím se divadlo zapojilo do akcí města Tišnov a spolku Continuum vitae, a to s vystoupením o Lucemburcích 19. 8. 2016. Při slavnostním otevření Cesty hrdelního práva 29. 7. 2017 pak sehrálo scénky inspirované sedmi smrtelnými hříchy. S pověstí O Vohančickém tisu vystoupilo divadlo i na Václavských hodech na náměstí v Tišnově. 16. září 2017 měla slavnostní „světovou“ premiéru hra Tanec pro Karla IV. Tuto hru napsala Eva Černá původně pro loutkové divadlo, s jejím svolením jsme si hru upravili pro činohru a s úspěchem ji hrajeme dodnes. S tímto představením divadlo reprezentovalo Sokol Tišnov v rámci Tyjátrfestu v Šerkovicích, na přehlídce v Moutnicích a v září roku 2021 jsme zavítali i do partnerského města Seredi.

Dne 16. 6. 2019 pak proběhla další premiéra v tišnovské sokolovně, a to známé a populární pohádky s písničkami Princové jsou na draka. Pohádka byla několikrát reprízována nejen v tišnovské sokolovně a okolních obcích, ale 13. 9. 2021 ji měli možnost vidět v rámci partnerské spolupráce i diváci ve slovenské Seredi a opět i na Tyjátrfestu, znovu s velkým úspěchem. Než přišel covid, stihli jsme ještě odehrát v rámci letní akce v parku několik scének k vcházení do obrazů Hieronyma Bosche. Divadlo se také zapojilo významně i do organizace posledních dvou sokolských plesů, a to ke 100. výročí vzniku republiky 28. 10. 2018 a Bleděmodrého plesu 25. 1. 2020. V červenci a srpnu roku 2021 se pak v parku Na Hrádku uskutečnila dvě velmi úspěšná představení operek pánů Svěráka a Uhlíře pro děti O dvanácti měsíčkách a O červené Karkulce. Vzhledem k půstu po covidových opatřeních zde bylo opět plno.

V současné době jsme dokončili práci na nové hře Raubíř a jeho dítě aneb po staru se krást nedá, jejíž dlouho očekávaná a díky covidu několikrát odložená premiéra se uskutečnila 9. 10. Náš soubor se neustále vyvíjí. Někteří členové zůstávají, někteří odcházejí, na jejich místo přicházejí noví, nebo se vrací ti staří… Divadlo prostě žije… Jsou zde jak ti, co byli členové Karasova divadla v minulosti, tak i zcela noví lidé, mnohdy celé rodiny… Nejstaršími členy Karasova divadla jsou Marie a Václav Kupští a František Trnčák starší. Zažili a pamatují zlatou éru divadla, mají za sebou spoustu skvělých rolí. Poslední jmenovaný – František Trnčák – se stal naším učitelem a mentorem a ochotně nám předává své dlouholeté divadelní zkušenosti, režíruje, radí a pomáhá, za což jsme mu všichni velmi vděční a jsme rádi, že ho máme. Jsme šťastní, že v našem středu máme takové zkušené herce „Karasáky!“

Po celou dobu činnosti se snažíme navazovat na silnou tradici a kvalitu Karasova divadla a doufáme, že se nám to aspoň trochu daří. Vždyť jeden z nejvýznamnějších bývalých členů Karasova divadla, Lubomír Kostelecký, byl letos oceněn Cenou města Tišnova za mnohaleté úsilí v oblasti rozvoje kultury. Moc děkujeme všem našim divákům, fanouškům a přátelům za přízeň a podporu. Bez Vás by naše činnost neměla smysl. Doufáme, že i Vám přinášíme alespoň trochu radosti.

Marcela Wagnerová, Martina Sikorová

Další článek:
Předchozí článek: