Semináře zpracování mléka a masa

Semináře zpracování mléka a masa

Zveme zájemce na další semináře zaměřené na zpracování mléka či masa přímo na farmě, případně ve spolupráci s jiným zpracovatelem (např. výroba zmrzliny), krátké odbytové řetězce, odbyt z farmy, marketing a základní povinnosti zpracovatele. Vzdělávací akce navazují na semináře, které proběhly letos v dubnu a květnu.

Dva semináře (na každý z nich bude navazovat exkurze do zpracovatelského provozu) se budou konat přímo na farmách, kde ke zpracování produkce dochází, u dalších dvou seminářů proběhne teoretická část mimo farmu s navazující exkurzí do zpracovatelského provozu. Akce jsou určeny pro zemědělce, výrobce potravin, popř. jiné osoby, pracující pro hospodářské subjekty kategorie malé a střední podniky (MSP).

Farma Menšík (okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj), 21. 11. 2022:
rodinná farma v Beskydech, od roku 1992 se věnují chovu krav a produkci mléka, postupně přešli do ekologického zemědělství. Mléko zpracovávají ve vlastní minimlékárně, nabízejí také ubytování. Produkty lze zakoupit na farmě nebo v mléčném automatu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Statek Netěchovice (okres České Budějovice, Jihočeský kraj), 23. 11. 2022:
bývalý poplužní dvůr, původně náležející ke kolodějskému panství Wratislavů z Mitrovitz. Chovají skot, ovce, koně. Hlavním produktem Statku Netěchovice je hovězí vyzrálé maso, které lze zakoupit přímo v bourárně na statku, součástí objektu je Jihočeské zemědělské muzeum o.p.s.

Biofarma Sasov (okres Jihlava, Kraj Vysočina), 25. 11. 2022:
farma vznikla v roce 1991, od roku 1999 hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Pěstují kolem dvaceti různých druhů plodin, provozují malou bioplynovou stanici, zelinářskou zahradu, chovají přeštická černostrakatá prasata a pastevně skot masných plemen. Ve vlastním zpracovatelském provozu (jatky, bourárna, zpracovna masa) vyrábějí a ve faremním obchodě prodávají vepřové maso, vyzrálé hovězí maso, masné výrobky, zeleninu apod. Provozují také e-shop.

Rodinná farma Bílkovi (okres Svitavy, Pardubický kraj), 2. 12. 2022:
farma je zaměřená na chov skotu bez tržní produkce mléka, v roce vybudovali porážku. Na farmě lze zakoupit vyzrálé hovězí maso, plánují rozšíření o maso mleté a připravují také prodej masa prostřednictvím automatu (masomat).

Bližší informace na e-mailu: kouril@masbranavysociny.cz

Milan Kouřil. MAS Brána Vysočiny

Další článek:
Předchozí článek: