Století tišnovského tenisu

Století tišnovského tenisu

Střípky z historie klubu

Činovníci klubu
Sportovní klub LTC Tišnov byl založen roku 1922. Jeho dlouholetým předsedou byl PhMr. Emanuel Svoboda, pod jehož vedením se objevují i první sportovní výsledky.
Po roce 1945 byl do čela klubu již v rámci nové tělovýchovné jednoty postaven Josef Strážnický, který se společně s Ing. Lvem Klatem zasloužil o vybudování nových dvou dvorců na Ostrovci.
V polovině šedesátých let prožíval tenis v Tišnově hlubokou stagnaci a členskou základnu bylo možno spočítat na prstech jedné ruky. O konec krize se přičinil především JUDr. Karel Seyfert, který si včas uvědomil, že je nutno se postarat o novou tenisovou generaci, a prosadil v činnosti oddílu radikální obrat. Následně se stal předsedou tehdejšího Baníku (později TJ) Tišnov, kde funkci předsedy zastával až do svého úmrtí v roce 1987. Byl nejvýraznější osobnost celé tenisové historie ve městě, hráč, trenér a činovník v jedné osobě. Zhruba pět let pak vykonával funkci předsedy Ing. Miroslav Šmíd. Poté vedl klub až do jara 2007 Ing. Václav Seyfert, který se jako další příslušník tenisové rodiny snažil navázat na předchozí práci svého otce. Pod jeho vedením se v roce 1992 tišnovský tenis zaregistroval pod názvem SK Tenis Tišnov jako samostatný právní subjekt, avšak s ostatními sportovními kluby v Tišnově pod společnou střechou SSK Tišnov, který byl přímým nástupcem bývalé tělovýchovné jednoty. V roce 2005 se klub osamostatňuje od SSK a přebírá do svých vlastních rukou i tenisový areál, o který se léta sám staral.
Mezi činovníky klubu si zvláštní pozornost zaslouží Zdeněk Svoboda, který se ze závodního hráče stal nejprve jako člen výboru velmi platným pomocníkem při organizaci a realizaci prací v tenisovém areálu a v poslední fázi nakonec jako předseda tišnovského Sdružení sportovních klubů (SSK). Inicioval vzpomínanou výstavbu objektu se sociálním zázemím a pomohl klubu při realizaci nafukovací haly. Byl čestným předsedou klubu a areál pravidelně navštěvoval do roku 2017, kdy po dlouhodobé nemoci zemřel.
Od roku 2007 se o rozvoj klubu jako předseda stará Zdeněk Kunický, který byl zvolen po odchodu Ing. Václava Seyferta. Tenisu v Tišnově se začal věnovat na jaře roku 1997 nejdříve jako hráč družstva dospělých. V roce 2001 nastoupil jako trenér mládeže a správce areálu. Za jeho předsednictví klub provedl vzpomínané rekonstrukce. Navázal na práci Ing. Seyferta, jehož prioritou byla práce s mládeží. Během jeho jednadvacetileté trenérské činnosti se dnes pravidelně připravuje v krásném areálu více jak 150 dětí. O mládež a organizaci klubu se stará také Martina Seyfertová, které tenis od malička přirostl k srdci, a příběh tenisové rodiny tak může pokračovat. Dlouholetým členem výboru klubu hodným zmínky je také Martin Klouda, který má pro tenis v Tišnově nezastupitelnou roli.
O členskou základnu a její přípravu pečují trenéři Zdeněk Kunický, Martina Seyfertová, Filip Křipský, Dominik Kučera, Dominik Zachoval, Kamila Prudká, Kamila Goldmanová, Tomáš Stříteský, Ludmila Vojtová a mladá generace trenérů, kteří se starají převážně o tenisovou školku.
V uplynulých 55 letech však zde odpracovala celá řada členů bezplatně tisíce brigádnických hodin. Zpočátku to byl vedle Dr. Seyferta především Zdeněk Kuča, později pak například Miroslav Oplt, Jindřich Jakubec, František Oulehla, Ing. Miroslav Šmíd, Oldřich Zelinka, Ing. František Čtverák, Ing. Aleš Müller, Josef Prudil, Ing. Miloš Otiepka, František Dolíhal, Jana Seyfertová. V posledním období zejména Zdeněk Kunický, Martina
Seyfertová, rodina Křipských, Kučerových a ostatní členové a jejich rodiče, kterým na tenisovém areálu záleží.

Úspěchy tišnovských hráčů
Restart tišnovského tenisu v polovině šedesátých let díky JUDr. Karlu Seyfertovi a jeho následné úspěšné sportovní výsledky jsou v počátcích tohoto období spojeny především s mládeží. Na dvorcích se to začalo hemžit žáky, z nichž mnozí se pod odborným vedením dopracovali k velmi dobrým sportovním výsledkům. Jejich úspěchy byly vlastně příčinou zrodu tradičních tišnovských turnajů, bez nichž si dodnes tenis v Tišnově nedovedeme představit.
Václav Seyfert se stal čtyřikrát přeborníkem kraje ve dvouhře a čtyřhře žáků, v roce 1971 obsadil třetí místo na mistrovství republiky a má mimo jiné aktivní bilanci s dlouholetou světovou jedničkou Ivanem Lendlem. Hana Vaščáková byla v roce 1974 první mladší žákyní jihomoravského žebříčku. Kromě obou jmenovaných se probojovali na republiková mistrovství také Karel Seyfert ml., Ivo Vaščák, Jana Jakubcová, Josef Sedlář a později Jiří Antoš, Eva Harnolová, Jana Prudilová, David Vodička, Zdeněk Kunický a Martina Seyfertová.
Za posledních deset let měl tišnovský tenis na MČR mnoho zástupců. Patří mezi ně Terezie Hrdličková, Adriana Bukalová, Kryštof Vítek, Dominik a Filip Křipští a Tomáš Stříteský. Někteří z nich proměnili svoji účast na MČR nebo na krajských přeborech ve výborné výsledky. Kryštof Vítek a Dominik Křipský se dokonce stali přeborníky MČR ve čtyřhře. Kryštof ve starším žactvu a Dominik v dorostu. Kompletní úspěchy jednotlivců můžete najít na našich webových stránkách www.tenis-tisnov.cz.
Máme však spoustu dalších šikovných dětí, které vozí úspěchy z turnajů po celé republice. Patří mezi ně: Jakub Goldman, Hans Rychtář, Matyáš Řezanina, Adriana Koudelková, Karel Brusenbauch, Viola Otiepková, Nelly Semotánová, Adriana Bukalová, Alice Svobodová, Vanesa Gálfyová, Emily Bukalová, Daniel Sláma, Vojtěch Tobiasz a další.

Vavříny tenisových družstev
K velkým úspěchům, které se tišnovským tenisovým družstvům povedly, patří historický postup celku dospělých v letech 1975–1978, kdy se bez jediného zastavení probojoval z okresního přeboru přes dvě třídy krajských přeborů až do Národní tenisové ligy. V ní startovalo v roce 1978 družstvo v sestavě Václav a Karel Seyfertové, Josef Štěpánek, Josef Novotný, Hana Vaščáková a Jana Jakubcová. Jako náhradníci nastoupili rovněž Miroslav Samek, Jaroslav Strnad a Vladimír Oulehla. V nejvyšší krajské soutěži pak družstvo mnohokrát obsadilo druhé či třetí místo, zejména na rozhraní sedmdesátých a osmdesátých let a po určité přestávce opět i v letech 1995–1996.
V roce 2005 družstvo dospělých v sestavě Zdeněk Kunický, Oldřich Pintera, Petr Nepustil, Jan Horna, Martina Seyfertová a Petra Niedermayerová zvítězilo v divizi a po osmadvaceti letech znovu postoupilo do Druhé tenisové ligy. Byl to v novodobé historii klubu na počátku nového tisíciletí největší úspěch. Po dvou letech v druhé lize se družstvo dospělých opět vrací do Jihomoravské divize, kde působí dodnes.
Největším dosavadním úspěchem v celé historii klubu je však vítězství dorosteneckého družstva v nejvyšší soutěži Lize JmTS a následný postup družstva na Mistrovství České republiky družstev dorostu na pražské Spartě. Tam se bohužel družstvu tolik nedařilo, ale tento obrovský úspěch bude do budoucna těžké zopakovat. V družstvu nastoupili odchovanci klubu: Dominik Křipský, Filip Křipský, Tomáš Stříteský, Kryštof Vítek, Kamila Prudká a Libuše Čermáková a hostující hráčky Karin Šafránková a Denisa Huňková, pod vedením kapitána a trenéra Zdeňka Kunického a trenérky Martiny Seyfertové. Družstvo dorostu v současnosti několikátým rokem nastupuje v nejvyšší soutěži a bojuje vždy o první příčky v lize.
Dalším výborným úspěchem bylo v roce 2020 2. místo na krajském finále v MINITENISE. Tým ve složení Daniel Sláma, Emily Bukalová, Vojtěch Tobiasz a Sofia Maria Schulz pod vedením trenérů Zdeňka Kunického a Kamily Prudké nestačil ve finálovém utkání pouze na TK Agrofert Prostějov.
Poslední velký úspěch je aktuální, kdy na začátku září 2022 získalo babytenisové družstvo 3. místo na krajském finále. V základních soutěžích JmTS v babytenise nastupovalo 45 týmů a Tišnovu se podařilo poprvé v historii těchto soutěží dosáhnout na bednu. Družstvo nastupovalo v sestavě Daniel Sláma, Emily Bukalová, Charlotte Musilová, Vojtěch Tobiasz a trenéři a kapitáni Zdeněk Kunický a Dominik Zachoval.
Když pomineme doslova všechny úspěchy družstev za poslední roky, tak největším úspěchem je, že se klubu podařilo v Tišnově udržet odpovídající kvalitu a tišnovský tenis patří mezi nejlepší kluby na jižní Moravě. Tišnov není velké město, ale klubu se daří držet prestiž a také s rozvojem mládežnické základny přibývá počet družstev. V sezóně 2022 jich měl klub zapojených v soutěžích patnáct.

Tenis a výstavba
Původní dva dvorce byly v prostoru dnešní ulice Na Zahrádkách, kde v roce 1950 musely ustoupit výstavbě garáží ČSAD. Druhá světová válka přerušila činnost sportovního klubu a nová etapa tišnovského tenisu začíná až po roce 1945. Územní plán byl neúprosný, a proto se dvorce stěhovaly na dnešní místo.
S rozvojem klubu v druhé polovině šedesátých let přibývaly nejen příjemné výsledky, ale rostl i tenisový areál. K původním dvěma dvorcům příslušela v šedesátých letech pouze historická stará bouda převezená z dřívějších dvorců. Rozšířená plocha areálu navíc sloužila v zimě i lednímu hokeji. Zhruba od roku 1970 tenisté využívali upravené staveništní budovy, k níž bylo později přistaveno skromné sociální zařízení. Třetí dvorec byl vybudován již koncem šedesátých let, záhy k němu přibyl i čtvrtý. Vyvrcholením snah o lepší zázemí pro tenisty pak bylo na přelomu roku 1996 a 1997 vybudování zcela nového objektu se šatnami, klubovnou, bufetem a moderním sociálním zařízením.
Sociální zázemí sloužilo výborně do roku 2005, kdy poprvé překryla první dva dvorce nafukovací hala. Při výstavbě v roce 1997 se jistě s takovou variantou nepočítalo a budova určená pouze na letní provoz stále více ukazovala svoje nedostatky. Také dvorce měly svoje roky odslouženy, a tak se vedení klubu rozhodlo zaměřit na dotační tituly, které by areálu mohly v rekonstrukcích pomoci. Nejdříve se roku 2007 postavil přístřešek pro příjemné posezení v areálu za pomoci soukromých subjektů.
V roce 2008 za pomoci města Tišnova a JMK bylo u odrazové stěny vybudováno minitenisové hřiště s umělým povrchem pro tenis těch nejmenších. Roku 2009 prošly dvorce díky dotačnímu programu MŠMT a podpoře města Tišnova celkovou rekonstrukcí včetně podkladu, závlahy a oplocení. V roce 2011 klub dosáhl na dotaci MŠMT a mohl zrekonstruovat dosluhující sociální zázemí, které nezvládalo nápor zimního provozu. Opět přispělo nemalou částkou město Tišnov i Jihomoravský kraj. V roce 2019 se po dohodě se sousedním AFK Tišnov a městem Tišnov podařilo areál rozšířit o další dva kurty. Tenis tak disponuje šesti kurty a možnost rozšíření areálu posunula tenisový klub hodně dopředu. Plány klubu do budoucna však ukazují, že je potřeba postupně pracovat na rozšíření kapacity krytých dvorců, protože dva kurty v hale již delší dobu nedostačují potřebám klubu.
Všechny rekonstrukce a výstavby byly vždy prováděny k rozvoji klubu a potažmo sportoviště v Tišnově, které využívají nejen Tišnováci, ale také dojíždějící z okolních obcí. Díky investicím do areálu dnes dvorce a jejich okolí mají velmi důstojnou podobu a lákají nejen ke sportu, ale i ke společenskému vyžití.
Za podporu při všech rekonstrukcích se sluší poděkovat našemu největšímu partnerovi městu Tišnov, Jihomoravskému kraji a MŠMT.

Současnost SK Tenis Tišnov

Celoroční tréninková příprava
Tréninková příprava mládeže probíhá po celý rok i během letních prázdnin. Šest měsíců na šesti venkovních dvorcích, dalších šest měsíců v klubové nafukovací hale, která disponuje dvěma kurty. Tenisový klub jako jeden z mála ve městě Tišnově nabízí celoroční přípravu. V klubu se mládeži věnují kluboví trenéři s licencí II. trenérské třídy a dalších osm trenérů s licencí III. trenérské třídy. Převážně mládeží jsou také dvorce obsazeny. Jen pod vedením trenérů je to ročně přes 5 000 hodin. Výkonnostní a vrcholoví hráči trénují dvakrát až pětkrát týdně. Četnost tréninků je odvislá od kapacity kurtů v zimním a letním období. Klub také organizuje tenisovou školku pro nové začínající zájemce a připravuje mládež pro účast na soutěžích družstev řízených Jihomoravským tenisovým svazem a soutěžích jednotlivců řízených Českým tenisovým svazem. Pravidelná a systematická práce s mládeží se ukázala jako jediná možnost, jak udržet krok s vysokou konkurencí v Jihomoravském kraji a ČR.

Soutěže družstev
V oficiálních soutěžích má klub 15 družstev, z toho 13 mládežnických.
Družstvo dospělých A –DIVIZE – 2022 výborné 2. místo, dospělí B – II. třída – v roce 2022 postup do I. třídy.
Tým dorostu „A“ obsadil v roce 2022 v nejvyšší soutěži LIGA JUNIOR TOUR – O putovní pohár prezidenta ČTS výborné 4. místo. Další družstva hrají v těchto soutěžích: dorost B – II. třída a dorost C – III. třída, starší žactvo A – I. třída, starší žactvo B – II. třída a starší žactvo C – III. třída, mladší žactvo A – I. třída – v roce 2022 postup do LIGY, mladší žactvo B – II. třída, mladší žactvo C a D IV. třída, babytenis A – liga – v roce 2022 3. místo v kraji a babytenis B – I. třída; minitenis – I. třída. Během víkendových utkání se tak do soutěží družstev zapojí více než osmdesát mládežnických hráčů.

Turnaje jednotlivců
Klub ročně pořádá přes třicet turnajů jednotlivců, které trvají zpravidla dva až tři dny. Na těchto turnajích se během roku vystřídá obrovské množství hráčů a návštěvníků z celé ČR i zahraničí. Turnaje jsou zařazeny do termínové listiny Českého tenisového svazu a jsou započítány do celostátního žebříčku.
Na všech turnajích je samozřejmostí účast domácích hráčů. Odchovanci klubu pravidelně dále reprezentují klub během celého roku i na turnajích jednotlivců po celé ČR.
Klub během roku pořádal několik prestižních turnajů. Prvním z nich byl v roce 2022 Halový turnaj mužů třídy „A“, na který se sjela v březnu hráčská elita z celé ČR. Dalším turnajem byl květnový Krajský přebor mladších žákyň. Tento turnaj jsme pořádali i v roce 2021. Jihomoravský tenisový svaz  byl s naším pořadatelstvím spokojen a tuto akci nám opět přidělil.
V roce 2022 byl klub potřetí pořadatelem turnaje kategorie „A“ mladších žákyň. Tohoto turnaje se zúčastnily nejlepší hráčky z celé ČR. Dále jsme pořádali turnaj starších žákyň kategorie „B“. Mezi významné turnaje, které klub pravidelně pořádá, patří i Krajský halový přebor žen.

Reprezentace a úspěchy družstev
Mezi největší úspěchy družstev v roce 2022 patří 2. místo dospělých „A“ v divizi, postup mladšího žactva do ligy a 4. místo dorostu v Lize junior tour – O putovní pohár prezidenta ČTS (v roce 2016 dokonce družstvo postoupilo na MČR). Dalšího výrazného úspěchu dosáhlo družstvo Babytenisu, když v  roce 2022 obsadilo v kraji 3. místo.

Pravidelná soustředění
Pro klubové hráče pořádáme týdenní letní tenisové soustředění, kde se trenéři klubu dětem intenzivně věnují během celého dne. Děti (cca 50) přespávají přímo v areálu klubu a utužují tak partu a týmového ducha. Věnují se nejen tenisu, technice a taktice, ale také kondiční přípravě. Pořádáme také několikadenní podzimní kondiční soustředění.

Přínos a projekty klubu
Jako přínos činnosti našeho klubu ve městě Tišnově a Jihomoravském kraji vidíme narůstající zájem o hru tenisu, ale také vzrůstající výkonnost hráčů a počet družstev. Jihomoravský tenisový svaz pořádá každoročně anketu „Pohár mládeže JmTS“. V anketě je hodnoceno přes devadesát klubů z celého kraje. Anketa je odrazem kvality jednotlivých klubů a jejich péče o mládež. SK Tenis Tišnov patří mezi prvních deset klubů v kraji již dvanáctým rokem a v roce 2021 se umístil na 8. místě. JmTS však svou rozlohou zasahuje do Kraje Vysočina (Jihlava, Třebíč), Olomouckého kraje (Prostějov) a také do Zlínského kraje (Zlín, Uh. Hradiště a ostatní). Mezi kluby, které jsou svým územím na jižní Moravě, pak zastáváme výborné 4. místo.
V roce 2021 náš klub ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny otevřel projekt „Tenis pro všechny“, do kterého se přihlásilo přes dvacet nových zájemců ve věku od 20 do 70 let. Půl roku se připravovali pod vedením kvalifikovaných trenérů a rozšířili tak komunitu lidí, kteří se v našem areálu baví sportem.  Projekt pokračuje i v roce 2022.
Trenéři se také pravidelně v dopoledních hodinách věnují více jak osmdesáti dětem z MŠ U Humpolky, se kterou jsme v roce 2021 navázali spolupráci.
Pro rok 2022 jsme taktéž získali podporu města Tišnova na projekt Tenis pro seniory, kterého senioři 60+ hojně využívají.

Areál na Ostrovci
Tenisový areál v Tišnově na Ostrovci patří dnes mezi nejhezčí tenisové areály v kraji i ČR. Je to díky rozsáhlým rekonstrukcím, kdy se vedení klubu vždy snažilo získat prostředky z dotačních titulů a ze soukromého sektoru. Za přispění Jihomoravského kraje, města Tišnova a MŠMT se to podařilo a areál je dnes navštěvován obrovským množstvím hráčů a návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí. Klub se však neustále snaží, aby byla v areálu možnost celodenního vyžití pro celé rodiny, a hlavně děti a mládež mají v klubu prioritu.

Připravované projekty
Vzhledem k malé kapacitě kurtů v halové sezóně máme připravený projekt na nafukovací halu přes čtyři kurty. Dále máme stavební povolení na nadstavbu zázemí, kde by měla vzniknout Fitness zóna, která je důležitá pro kondiční a koordinační přípravu. Tento prostor by měli využívat nejen kluboví hráči, ale také veřejnost a školská zařízení. Na tyto akce je nutné žádat o podporu Národní sportovní agenturu, kraj i město. V roce 2021 jsme úspěšní nebyli, ale projekty jsou připravené, tak nic nebrání tomu žádat o podporu i v letošním roce.
Úspěšní jsme letos byli s žádostí na JMK na rekonstrukci minitenisového povrchu u odrazové stěny, která proběhne na podzim. Hřiště, které je maximálně využívané všemi návštěvníky areálu, tak dostane nový povrch a bude opatřeno odtokovými kanálky, které zabrání přelívání vody z antukových kurtů při přívalových deštích.

Oslava 100 let od založení

Dne 10. 9. 2022 se v tenisovém areálu na Ostrovci konaly oslavy 100 let od založení tenisu v Tišnově. Současní i bývalí členové se v hojném počtu sešli, aby oslavili toto významné jubileum. Mezi pozvanými hosty byl starosta města Jiří Dospíšil, viceprezident Českého tenisového svazu a bývalý hráč Baníku Tišnov Ing. Leoš Fiala a sekretář Jihomoravského tenisového svazu, bývalý trenér a závodní hráč Tišnova Jiří Hanák. Přišlo mnoho hostů, kteří i díky vystaveným fotografiím zavzpomínali na historické okamžiky tišnovského tenisu. Nechyběla ani výstava historických raket.
Oslava se velice vydařila a přejeme tenisovému klubu dalších 100 let ve stejné kondici.

Zdeněk Kunický

Další článek:
Předchozí článek: