Pozvání od Podhoráckého muzea

Pozvání od Podhoráckého muzea

Místní kroje Tišnovska zazáří oživené
Setkání v krojích na pouti v Předklášteří, dvakrát kvůli covidu zrušená akce, se přece jen bude konat, a to v sobotu 11. června 2022! Projekt  Rekonstrukce místního lidového oděvu (kroje) na Tišnovsku se podařilo uskutečnit v patnácti obcích. Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska, se při přípravě setkání mohlo opřít o společné pořádání s městem Tišnovem, obcí Předklášteří a DSO Tišnovsko.

Představitelé těchto subjektů přivítají zástupce krojovaných před tišnovskou radnicí ve 14 hodin. Následovat bude průvod do Předklášteří. Po  příchodu do parku se velcí i malí v krojích důstojně přidají do programu místní slavné pouti a jednotlivé obecní kroje budou představeny. Zaskví se hned také při tanci moravská beseda za doprovodu dechovky Miločanka. Tato mimořádná příležitost předpokládá i neformální možnost pobesedování o postupech při rekonstrukcích a výměnu zkušeností. K mání budou dobroty na jídlo a na pití.

Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie (západ Moravy a přilehlé Čechy)
Přepadla vás někdy před působivou krajinomalbou touha ponořit se do ní a projít se v krajině obrazu, i když je vytvořena jen barvami, světlem a umem malíře? Výstava „Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie“ v jistém smyslu tuto možnost nabízí. Navazuje na expozici „Vcházení do obrazů Josefa Jambora“, která probíhala v Galerii Josefa Jambora v minulém roce. Nyní jsou ale představena díla mnoha dalších autorů. Nejde jen o estetický zážitek z umění. Koncepce projektu je daleko širší a opírá se o poznatky přírodních věd. Snahou je pomocí srovnání v minulosti vytvořených krajinomaleb a současného stavu postihnout proměny krajiny během uplynulých dvou století. Jsou k tomu použity srovnávací fotografické snímky, historické mapy či literární prameny a hlavně průzkum lokality, který ukázal, jak se změnilo rostlinstvo, terén i využití krajiny. Takto můžeme „vejít“ např. do vedut malíře 19. století Františka Richtera, do maleb známých krajinářů Josefa Jambora, Aloise Kalvody, Aloise Lukáška nebo Bobeše Svobody, který maloval mohelenskou hadcovou step. Přírodu Tišnovska pak můžeme prožít a její změny poznat prostřednictvím obrazů Zdenky a Emanuela Ranných. K výstavě jsou připraveny také doprovodné programy pro veřejnost i pro školy – sledujte web Podhoráckého muzea v Předklášteří, 10. 5. – 30. 10. 2022.

Irena Ochrymčuková

Další článek:
Předchozí článek: