Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímacího řízení

Nedostalo se vaše dítě do školky? Nebo je na školku ještě moc malé? Nevadí, ještě je tu Studánka a její dětské skupiny Potůček a Jezírko. Níže  naleznete potřebné informace a způsob přihlášení. Více na webu www.studanka-tisnov.cz (záložka Dětské skupiny).

Dětská skupina Potůček – Květnická 821
Je určena pouze pro tišnovské děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly do mateřských škol. Dětská skupina má kapacitu 23 míst a je provozovaná ve spolupráci s městem Tišnovem, proto je cena za docházku srovnatelná s platbou v MŠ.
Otevírací doba: 7.00–16.00
Strava: celodenní (5× denně + pitný režim)
Cena: docházka 4–5 dní v týdnu, 1 500 Kč
docházka 2–3 dny v týdnu, 1 200 Kč
Zvolená délka docházky nemá vliv na pořadí v přijímacím řízení
Přijímací řízení bude probíhat od 30. 5. do 10. 6. 2022, tedy až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských mateřských škol. Pokud máte zájem o docházku Vašeho dítěte do Potůčku, je potřeba v tomto období doručit do RC Studánka vyplněnou a podepsanou přihlášku, která je ke stažení na  webu a v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka (Riegrova 318). Základním kritériem pro přijetí dítěte je jeho věk (starší děti mají přednost) a dále budou přijímány pouze děti, které:
1. mají trvalý pobyt v Tišnově
2. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2023
3. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek se nedostaly (Pokud jste přihlásili dítě do více mateřských škol, musíte donést rozhodnutí o nepřijetí ze všech, do kterých jste své dítě hlásili. Pokud dítě v nějaké školce, kam jste ho hlásili, přijali, jdete tam a na Potůček nemáte nárok)
V týdnu od 13. 6. do 17. 6. 2022 budete informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo vaše dítě vybráno k přijetí. Zároveň Vás vyzveme k dodání dokumentů nutných pro přijetí dítěte do dětské skupiny. Bez dodání níže zmíněných dokumentů nebude moci být dítě přijato.

Nutné dokumenty pro přijetí dítěte do DS Potůček jsou:
• potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku
• vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (ke stažení na webu a v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka, Riegrova 318)
• potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů dítěte na předepsaném tiskopise (je potřeba jej nechat potvrdit zaměstnavatelem; u OSVČ se dokládá čestné prohlášení, tiskopisy jsou ke stažení na webu a v tištěné podobě v kanceláři RC Studánka, Riegrova 318)
• potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)

Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v dětské skupině Potůček“ mezi zákonnými zástupci dítěte a Rodinným centrem Studánka.
Kontakt: Mgr. Kateřina Hromčíková, tel. 777 706 723,
e-mail: studanka.potucek@gmail.com.

Dětská skupina Jezírko – Riegrova 318
Do Jezírka přijímáme děti od 2 let bez ohledu na jejich trvalé bydliště až do naplnění naší kapacity 15 míst. O přijetí rozhoduje pořadí podaných přihlášek.
Otevírací doba: 7.00–16.00
Strava: celodenní (5× denně + pitný režim)
Cena: skládá se z příspěvku na péči a z příspěvku na stravu
Strava: celodenní 60 Kč/den, polodenní 50 Kč /den
Platný ceník „Příspěvku na péči“ v Dětské skupině Jezírko pro školní rok 2022/2023 najdete na www.studanka-tisnov.cz.
Přijímací řízení probíhá nepřetržitě. O přijetí rozhoduje pořadí při podání přihlášky, která je ke stažení na našem webu. Po podání přihlášky budete kontaktováni e-mailem nebo telefonicky koordinátorkou Jezírka a informováni o možnostech přijetí a dalším postupu. K úspěšnému přijetí bude  potřeba dále doložit následující vyplněné tiskopisy, které jsou ke stažení na webu RC Studánka nebo fyzicky v Jezírku:
• evidenční list dítěte (jeho součástí je lékařem potvrzená způsobilost dítěte navštěvovat dětskou skupinu a také splnění povinného očkování)
• potvrzení o zaměstnání jednoho z rodičů dítěte (je potřeba nechat potvrdit zaměstnavatelem; u OSVČ se dokládá čestné prohlášení)

Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině Jezírko“ mezi zákonnými zástupci dítěte a RC Studánka.
Kontakt: Blanka Mahelová, tel. 775 050 558, e-mail: studanka.jezirko@gmail.com)

Kateřina Hromčíková

Další článek:
Předchozí článek: