Ze zápisníku místostarosty – Petice stále běží

Ze zápisníku místostarosty – Petice stále běží

Vážení Tišnováci, dnešní zápisník jsem se rozhodl věnovat Petici za odklon těžké nákladní dopravy z centra města Tišnova, kterou jsme společně s kolegy radními vyhlásili. Petice má téměř měsíc života za sebou. Přirozeně se v souvislosti s ní vyrojilo několik otázek. Rád bych na ty hlavní tedy ještě jednou odpověděl.

Proč si tento problém Tišnov nevyřeší sám?
Především město není vlastníkem dotčených komunikací, ty jsou krajské. Páteřní dopravní infrastruktura a organizace dopravy na ní jsou tedy v gesci Jihomoravského kraje. Za město jsme připraveni při hledání optimálního řešení maximálně spolupracovat.

Proč písemnou petici?
Jde o legitimní nástroj, který je legislativně ukotven. Má tedy pro další jednání s příslušnými orgány (zejm. zástupci Jihomoravského kraje) určitou váhu. Orgány kraje řeší spoustu problémů. Rádi bychom tedy prostřednictvím petice upozornili na to, že se z našeho pohledu jedná o palčivou záležitost.

Proč nyní?
Velká část těžké nákladní dopravy pochází z lomu v Lomničce. Na začátku loňského roku podal lom bez našeho vědomí žádost o rozšíření a  prohloubení těžby. Tuto snahu se podařilo společným postupem s obcemi Předklášteří a Lomnička zastavit. Zatím.

Jaká jsou možná řešení?
Zatím vidíme tři. První spočívá v přemostění řeky Svratky hned u lomu a převedení dopravy ke křižovatce Dolní Loučky/Štěpánovice/Předklášteří. Druhá možnost odklonit dopravu před příjezdem do Tišnova po komunikaci III. třídy od Lomničky, vybudováním paralelní komunikace s ulicí Kuthanovou k novému hřbitovu na silnici vyšší II. třídy. A třetí varianta spočívá ve využití stávající železnice, která vede v těsné blízkosti lomu. Pokud by se v průběhu jednání ukázalo, že je i jiná varianta pro Tišnov přínosná, nebráníme se jí.

Děkujeme všem, kteří petici již podepsali. Kdo by ještě chtěl připojit svůj podpis pod tuto petici a vyjádřit tak názor, že těžká nákladní doprava v centru Tišnova, tj. okolo frekventovaných a navštěvovaných institucí a v neposlední řadě též okolo velké spousty rodinných domů, by měla být vedena jinudy, má pořád ještě možnost učinit tak do 10. 6. 2022.

Podpisová místa jsou následující: Turistické informační centrum Tišnov, Městská knihovna Tišnov, podatelna MěÚ Tišnov, Centrum sociálních služeb (penzion), Tišnovské trhy. Více informací k petici a provozní době podpisových míst najdete na webu města.

Každý podpis je pro nás důležitý. Pomůže nám v dalších jednáních se zástupci Jihomoravského kraje, kterým chceme tuto petici následně oficiálně předat. Jak velká ta podpora bude, záleží jen na vás. Jsem toho názoru, že bezpečnost našich dětí u škol, místních obyvatel a také komfort bydlení by měly mít vyšší prioritu.

Aleš Navrátil, místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: