Ze života tišnovských zahrádkářů

Ze života tišnovských zahrádkářů

Ocenění organizace
Zahrádkářské základní organizace v rámci celé ČR prožívají v posledních letech nesnadné období. Řada zahrádkových osad a zahrádkářských  moštáren byla zrušena z důvodu výstavby nebo neochoty majitelů prodloužit organizacím smlouvy na pronájem. Obchody jsou plné oku lahodícího ovoce a zeleniny (i když pravděpodobně vypěstované s použitím mnoha chemických přípravků) a řada lidí tak nevidí důvod k vlastnímu pěstitelství. Pandemie koronaviru omezila i vzdělávací, kulturní a společenskou činnost zahrádkářských organizací. Některé základní organizace, kterým z těchto důvodů ubylo členů, ukončily činnost.

Mladí lidé teprve pozvolna znovu objevují klady zahrádkářské činnosti – ekologické pěstování ovoce a zeleniny, radost z vlastních výpěstků,  smysluplný pobyt v přírodě. Lidé začínají stále více vnímat tělesnou práci na zahradách jako vhodnou protiváhu mnoha hodin strávených v zaměstnání sezením u počítače. Rodiny s dětmi oceňují jistotu, že dávají svým potomkům zdravé ovoce a zeleninu. Nezanedbatelný je rovněž výchovný a poznávací prvek zahrádkářské činnosti.

V době pandemie koronaviru byly zahrádky jedním z míst, kde mohli lidé pracovat a aktivně odpočívat bez ochranných prostředků. Zájem o pronájem zahrádek se začíná zvyšovat. Města zřizují pro zájemce o pěstitelství alespoň komunitní minizahrádky.

Pro zahrádkářství náročné období ZO ČZS Tišnov úspěšně zvládá a v současnosti patří k nejlépe pracujícím zahrádkářským organizacím. Republiková rada Českého zahrádkářského svazu ocenila v roce 2021 činnost organizace tišnovských zahrádkářů vysokým svazovým vyznamenáním. Udělila ZO Tišnov zlatou medaili „Za zásluhy o rozvoj ČZS“. Také Územní rada ČZS kladně ohodnotila práci tišnovské ZO udělením Čestného uznání. Pro tišnovské zahrádkáře jsou obě ocenění impulsem k pokračování a dalšímu rozvíjení jejich činnosti.

Hodnocení loňského roku
Na březnové výroční členské schůzi ZO ČZS Tišnov zhodnotili tišnovští zahrádkáři svoji činnost v dalším, pandemií koronaviru poznamenaném roce 2021.

ZO pokračovala především ve vytváření podmínek pro ekologické pěstování a následné zpracování ovoce a zeleniny. Vzdělávací, kulturní, společenskou a další činnost omezila protiepidemická opatření vlády.

K 31. prosinci 2021 měla ZO ČZS Tišnov 183 členů, z toho 96 hospodařících v zahrádkových osadách a 87 na vlastních zahradách. Obhospodařovala půdu o celkové výměře 4,9 ha. Z toho 2,45 ha pronajaté půdy ve dvou zahrádkových osadách, 2,35 ha půdy na vlastních pozemcích členů a 0,105 ha půdy na pozemcích ZO.

ZO nadále provozovala v k.ú. Předklášteří zahrádkovou osadu Besének I se 74 zahrádkami a osadu Besének II s 27 zahrádkami. Zájem o pronájem zahrádek vzrostl natolik, že musel být zaveden pořadník na jejich přidělování.

V moštárně ZO probíhal provoz za přísných hygienických opatření. Bylo zpracováno 22 682 kg jablek. Novinkou byl mošt z červené řepy, které se zpracovalo 30 kg. V době, kdy některé moštárny v okolí vůbec nezahájily provoz, přijížděli i vzdálenější zákazníci. Oceňovali vstřícnost obsluhy, vzornou hygienu a skutečnost, že na rozdíl od jiných moštáren dostávají mošt výhradně z vlastního ovoce. Po pandemické přestávce se opět uskutečnilo moštování pro děti z MŠ Sluníčko. Děti se přišly podívat, ale na rozdíl od jiných let ochutnaly mošt až po návratu do MŠ. Po projednání situace s okresním hygienikem byla zrušena plánovaná odborná přednáška, většina vzdělávacích akcí Oblastního sdružení ČZS Brno-venkov i výstava ovoce a zeleniny tišnovské organizace. Z plánovaných zájezdů se konal pouze jeden – na Svatý Kopeček u Olomouce a do muzea Tatry Kopřivnice.

Výroční členská schůze proběhla s dodržením hygienických opatření a bez tradičního občerstvení. ZO alespoň přispěla výpěstky svých členů do expozice Územního sdružení Brno-venkov na výstavě Hortikomplex v Olomouci.

Hospodaření ZO v roce 2021 bylo beze ztrát. Členská schůze rozhodla o poskytnutí příspěvku na humanitární pomoc uprchlíkům a lidem na Ukrajině.

V oblasti technických záležitostí se ZO zaměřila především na údržbu budov skladu a moštárny a strojního vybavení moštárny. Probíhala příprava na výměnu oken v moštárně.

Přes všechny obtíže je možno hodnotit rok 2021 pro tišnovské zahrádkáře jako úspěšný. Doufáme, že se v letošním roce 65. výročí založení ČZS podmínky zlepší natolik, že se nám podaří uskutečnit všechny plánované akce včetně výstavy ovoce a zeleniny ve spolupráci se školou ZŠ Tišnov, nám. 28. října, popř. dalšími školami, a že se i světová situace uklidní.

Přejeme všem úspěšný pěstitelský rok.

Marie Kulhánková

Další článek:
Předchozí článek: