Hojnost dobrovolnictví a vzdělávání

Hojnost dobrovolnictví a vzdělávání

Náš dobrovolnický projekt na pomoc klášteru Porta coeli si od počátku klade za cíl také vzdělávat. Všem našim pomocníkům se snažíme vysvětlovat, proč je dobré obnovovat mizející biotopy starých vysokokmenných sadů. K rozšiřování ovocnářských dovedností směřují i naše kurzy mapování a poznávání starých odrůd stejně jako kurzy řezu ovocných stromů. Rozšiřování těchto znalostí mezi co nejvíce lidí považujeme za klíčové pro záchranu starých odrůd, tradičního ovocnářství a potravinové soběstačnosti.

Vedle toho také seznamujeme účastníky našich akcí s pohnutou historií kláštera Porta coeli. Už v prvních letech našeho projektu jsme navázali  spolupráci i s místními školami, které chtěly přiložit ruku k dílu a zároveň probádat některý fenomén mimo školní třídu. Odborně se tomu říká místně zakotvené vzdělávání. Vychází z myšlenky, že je dobré, aby se žáci učili o nějakém fenoménu co nejblíže svému rodnému místu. Proč jezdit učit se o průmyslové revoluci do Ostravy nebo Brna? Přece dobrým příkladem industrializace může být i změna kláštera Porta coeli na textilní manufakturu na konci 18. století. Podobně není nutné jezdit poznávat gotiku a změny středověké společnosti ve 13. století až do Prahy, Znojma nebo Olomouce, vždyť samotné Tišnovsko je otevřenou učebnicí, na které se dá krásně ukázat tzv. Velká změna a středověká kolonizace. A ta učebnice není otevřená pouze na kapitolách z historie. V našem okolí se dá ilustrovat i celá řada přírodovědných témat. Není tak nutné sedět pouze ve školních lavicích, ale žáci je mohou pozorovat na vlastní oči přímo v terénu. Za zmínku stojí i aktivity Místního akčního plánu vzdělávání Tišnovska a místních organizací, které se snaží vytvářet databáze míst a aktivit, které mohou pedagogičtí pracovníci využívat. Jmenujme alespoň publikaci Tišnovskem v cukuletu anebo Živou mapu Tišnovska, které navazují na starší vlastivědné publikace, ale rozšiřují je o náměty na aktivity s dětmi.

V létě roku 2020 jsme pořádali v klášteře seminář pro pedagogy na téma místně zakotveného vzdělávání a dobrovolnictví. Jsme rádi, že navzdory pandemii v posledních dvou letech toto téma stále klíčí a roste. I díky tomuto semináři se nám podařilo navázat spolupráci se ZŠ Deblín, tišnovskou ZŠ ZaHRAda a ZŠ Perlička, která je ukotvena na farmě v Křížovicích. Tyto školy se k nám pravidelně vracejí a ve výukových programech nám pomáhají i manuálně při mapování starých odrůd, čištění klášterních sadů nebo třeba při výrobě biouhle, který si pak mohou odnést do školní zahrady. Biouhel je v podstatě dřevěné uhlí, které zlepšuje půdní strukturu, pomáhá zadržovat vodu a snižovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Děkujeme všem pedagogům a žákům za pomoc a těšíme se na spolupráci i v dalším školním roce.

Tomáš Blaha

Další článek:
Předchozí článek: