Co dělat, aby bylo líp?

Co dělat, aby bylo líp?

Vážené Tišnovačky a Tišnováci, díky důvěře, kterou jste mi před téměř čtyřmi lety dali, jsem se mohl zapojit do práce pro naše město jako řadový zastupitel.
Před rokem jsem musel vystřídat kolegu na postu radního, který už díky zdravotním omezením nemohl pracovat pro město na sto procent. Můj nástup do rozjetého vlaku v rámci rady města nebyl snadný. Mnoho věcí jsem se musel naučit za pochodu, protože se člověk radním nerodí, ale musí do něj dozrát. Uvědomuji si zodpovědnost za každé rozhodnutí, pro které hlasuji, stejně jako fakt, že se v mnoha věcech musím spolehnout na kvalitu práce kolegů a že nejsem schopen ovlivnit vše, co bych si přál. Věřím v poctivou a tvrdě odvedenou práci, která přináší výsledky, z nichž mají prospěch lidé v mém městě. Nefandím planým slibům a destruktivní kritice. Rád bych se na tomto místě vyjádřil ke třem vybraným oblastem, ke kterým mám přirozený vztah. Protože mi není blízké zobecňování, ukážu můj postoj na konkrétních a srozumitelných příkladech.

Můj postoj ke změně „hospodské vyhlášky“
Pro novou změnu hospodské vyhlášky jsem ruku nezvedl a vysvětlím vám proč. Rozumím potřebě lidí se bavit a rozumím i podnikatelům z gastro provozů, že se potřebují nadechnout po covidové uzávěře. Můžete mi věřit, protože mě jeden takový gastro provoz živí. Na rozdíl od jiných si myslím, že co nevyděláte přes den, v noci nedoženete. Posunutí času otevírací doby gastro provozů na pozdější hodiny bez vymahatelné zodpovědnosti  provozovatelů a přijetí bezpečnostních opatření, která by předešla bezpečnostním rizikům, považuji za nesprávnou změnu. Jsem přesvědčen o tom, že právo na odpočinek pro slušné občany má větší prioritu než právo na bezohlednou zábavu. Nemluvím o lidech, kteří se jdou jednou za čas pobavit do restaurace, mluvím o těch, kteří narušují noční klid. Jsem hrdý na to, že se nám podařilo v Tišnově vybudovat kvalitní a profesionální městskou  policii, ale ta v šesti lidech není schopna pokrýt rizika, která souvisí s posunutím otevírací doby hospod a restaurací. Nechci omezovat provoz soukromých podnikatelů, ale pokud neuděláme kroky pro to, abychom zajistili klid a pořádek pro naše občany, minimálně tím, že navýšíme počty  našich strážníků, tak je to podle mě nedomyšlený krok vyvolaný populismem. Proto jsem pro tuto změnu nehlasoval.

Dostupný sport pro naše děti
Nedostatečné kapacity předškolních i školních zařízení doprovází i zoufalý nedostatek kapacit pro mimoškolní vyžití našich dětí. Město v tomto spoléhá na spolky z prostoru dětských skupin a jiných nestátních organizací, kam patří i sportovní kluby. Odjakživa jsem se věnoval fotbalu, protože je to dostupný sport, ve kterém má šanci kdokoli. Díky tatínkovi jsem odmala spojen s tišnovským fotbalem, který díky naší práci vyrostl a patří mezi lídry v práci s mládeží. Samozřejmě že si všichni přejeme, aby z našeho potěru vyrostli špičkoví fotbalisti, ale taky chceme dát možnost co největšímu počtu dětí z Tišnova a okolí, aby místo sezení u počítače přišly za sportem. Ale bohužel se rychle blíží doba, kdy budeme muset děti odmítat. Důvodem  je podfinancování sportu v našem městě. Ukážu vám to na našem klubu. Čtvrtinu peněz získáme z dotace národní sportovní agentury, čtvrtinu z dotace z města, čtvrtinu ze sponzorských darů a čtvrtinu z příspěvků od rodičů dětí, kteří za své ratolesti zaplatí za rok 4 000 Kč, za což dostanou téměř po celý rok tři tréninky týdně a jeden až dva zápasy o víkendech. Naše práce není jen o sportu, ale suplujeme také roli výchovných institucí. Přesto z peněz města doputuje na sport malé procento prostředků v porovnání s hrazením projektů nebo podporou organizací, které svou činností zasáhnou minimální počet jedinců. Toto rozmělňování prostředků má za důsledek, že na sport jde minimálně o polovinu méně peněz, než by mělo jít. Proto musí být prioritou města práce s dětmi a mládeží, na kterých se nesmí šetřit.

Podpora podnikání v ofsajdu
O podpoře podnikání v Tišnově jsem toho slyšel už hodně, ale žádný koncepční krok jsem ještě nezaznamenal. Více výrobních fabrik se v Tišnově  určitě neobjeví a naše město je díky své unikátní poloze předurčeno k rozvoji služeb. A nejen služeb, které pokryjí potřeby místních obyvatel, ale také turistů. První problém je v tom, že tady mnoho turistů není. Hlavní důvody vidím v tom, že je Tišnov uzavřený sám do sebe a někdy to vypadá, že turista je „ten cizí člověk“ a o toho tady nestojíme. Opak musí být pravdou. Z Tišnova se musí stát skutečná brána Vysočiny a musí to být výchozí bod pro turisty. Druhý problém vidím v tom, že se toho o Tišnovu mnoho neví. Proč? Protože město pro svoji aktivní propagaci nedělá skoro nic. Chybí zde marketingová strategie města a profesionálové, kteří by ji naplnili. Město se musí postavit za své dominanty a ikony, dát o nich vědět, musí nalákat na horu i Hotel Květnice, na stálou výstavu Josefa Jambora (kterou dnes nenajdete) nebo do galerie Patriot. Podpořit podnikání v Tišnově z úrovně vedení města lze tím, že vynaloží prostředky na propagaci města, přitáhne sem návštěvníky a naši lidé ve službách se už o ně postarají a vydělají na tom všichni, jak návštěvníci, tak místní podnikatelé.

Uvedl jsem příklady, které mě trápí a kterým bych se chtěl věnovat, abych pomohl posunout naše město dopředu. Vím, že to není úkol pro jednoho radního, ale pro nás pro všechny, kterým na Tišnovu záleží. Znamená to ale změnu pohledu a přístupu každého Tišnováka, abychom se měli líp.

Štěpán Pilný

Další článek:
Předchozí článek: