Studánka děkuje za poskytnuté dotace

Studánka děkuje za poskytnuté dotace

Jelikož je Studánka neziskovou organizací a své kmenové aktivity nabízí za symbolickou cenu, je její fungování z velké části závislé na penězích z  dotací.

Studánka děkuje Ministerstvu práce a sociálních věcí za podporu projektu „Studánka posiluje vztahy a stabilitu v rodině“. Díky projektu nabídneme aktivity zaměřené na posílení rodičovských kompetencí, podporu funkční rodiny, zkvalitňování rodinných a partnerských vztahů a předcházení nestabilitě a dysfunkčnosti rodin.

Studánka děkuje Jihomoravskému kraji za podporu projektů:
• „Studánka posiluje stabilitu a zdravé vztahy v rodinách“. Projekt se zaměřuje na primární prevenci negativních jevů v rodině prostřednictvím odborných a osvětových přednášek a seminářů. Dobře fungující rodina je nezbytným předpokladem pro rozvoj občanské společnosti.
• „Údržba prostor Rodinného centra Studánka“. Cílem projektu je zajištění oprav, renovací a údržby budov, nábytku a zařízení rodinného centra.

Studánka děkuje městu Tišnovu za podporu projektů:
• „Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců“. Cílem projektu je nabídnout nejmladším dětem s rodiči odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné. Díky podpoře města můžeme nabídnout aktivity pro nejmenší děti na vysoké úrovni ve vybaveném a podnětném prostředí za symbolickou cenu.
• „Projekt psychologické podpory pro rodiny“. Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné odborné psychologické poradenství.
• „Kulturní akce pro rodiny s dětmi“. Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Součástí projektu jsou tradiční akce: Den dětí ve Studánce, Martinská slavnost, dva semináře s regionálně významnou osobností a oslava Studánkových narozenin.

Kateřina Hromčíková

Další článek:
Předchozí článek: