Inspirácké rozjímání

Inspirácké rozjímání

To nám to zase uteklo… Školní rok je pryč, odplul rychle jako voda. Přinesl s sebou radosti i starosti, věci neobvyklé i všední, věci krásné i smutné. Dva roky jsme se těšili na to, až se nově zrekonstruované prostory Inspira otevřou malým i velkým návštěvníkům. A dočkali se, vrátili jsme se k normálnímu režimu fungování kroužků a ostatních aktivit.

I ostatní plány z doby kovidové se začaly v tomto roce plnit. Při Inspiru byl založen spolek Fénix, jehož hlavním cílem je podpora sportovních kroužků a zejména pak účast závodníků na různých soutěžích a turnajích. Dlužno říci, že úctyhodným sportovním úspěchem je výsledek mladého bowlaře Jaroslava Zapletala, který pod vedením Lucie Borkové vykoulil krásné 3. místo na Mistrovství republiky juniorů. Velmi potěšilo také 3. místo našich mažoretek pod vedením Kamily Rotterové v týmové soutěži v Šumperku.

Další náš společný cíl – akreditovat kurzy pro pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, se zdařil. A tak jsme už na jaře tohoto roku mohli nabídnout první dva, které bavily nejen samotné lektory, ale hlavně jejich účastníky. Jak nás kovidový režim přinutil hledat nové možnosti a příležitosti v neformálním vzdělávání, tak nás i situace kolem pomoci Ukrajině naučila mnohému. Ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny a městem Tišnovem jsme hledali způsoby, jak pomoci ukrajinským dětem a jejich rodinným příslušníkům. Nabídli jsme kroužky, poskytli prostory pro výuku českého jazyka a realizaci adaptační skupinky. Pomáhali jsme tím, co umíme nejlépe. Snad tato drobná pomoc alespoň trochu přispěla ke zlepšení aktuální životní situace ukrajinských obyvatel v novém místě.

Nyní nám začínají dva měsíce plné táborů a letního dění. Někdo odjede na čtrnáct dní pod stan, jiný zase dá přednost příměstskému táboru. Jedno mají všechny letní akce společné. Jde tu o kamarádství, prožitek a relaxaci. Tak ať se vám, milí táborníci, na našich letních akcích líbí!

A vám, vážené čtenářky a čtenáři, přeji krásné léto plné odpočinku a pohody.

Ivana Kroutilová

Další článek:
Předchozí článek: