Vydařený Týden Lokomoce

Vydařený Týden Lokomoce

V předminulém čísle jsme vás informovali o připravované akci Týden Lokomoce v regionu Tišnov, která proběhla na přelomu května a června. Smyslem této výjimečné akce bylo seznámit učitele mateřských a základních škol a rodiče dětí ZŠ i předškolního věku s principy a aktivitami projektu Lokomoce. Cílem tohoto projektu je přinést do mateřských a postupně i základních škol po celé České republice radost z pohybu jak dětem, tak i jejich učitelům. Pedagogům nabízíme systematické celoživotní vzdělávání akreditované MŠMT. To je zaměřeno na podporu pohybové výchovy hravou formou tak, aby to děti bavilo a přenesly si svůj kladný vztah k pohybu do dospělosti.

A protože hlavními hybateli projektu jsou Tišnováci, naší snahou bylo zapojit do projektu i místní regionální školy a školky. A to se povedlo! Účast na  jednotlivých workshopech byla hojná a již se objevily první vlaštovky z řad místních školských zařízení, které projevily zájem se od září do projektu zapojit, z čehož máme velkou radost.

Je třeba také zmínit, že Lokomoce není pouze o dětech, ale zaměřujeme se i na cvičení seniorů. Teoretickou přednáškou o důležitosti pohybu v seniorském věku a prevenci proti neurologickým a interním onemocněním i praktickou ukázkou cvičení pod dohledem neurologa a fyzioterapeuta jsme oslovili seniory z řad Tišnováků. Přednáška byla velmi zajímavá a věříme, že se v září, kdy pro seniory 50+ zahajujeme nový turnus celoročního
cvičení, objeví další noví cvičenci.

Celý týden Lokomoce byl úspěšně zakončen sobotní olympiádou, které se za krásného slunečného počasí aktivně zúčastnilo 30 rodinných týmů.  Soutěžilo se v sedmi, pro Lokomoci typických disciplínách a zvítězil vlastně každý, kdo se zúčastnil. Bylo báječné vidět děti soutěžit společně se svými rodiči nebo dokonce i prarodiči. Každý si kromě cen odnesl i skvělý pocit, že něco udělal pro svoje zdraví, a již nyní se těšíme na další setkání v příštím roce.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem místním organizacím, které se na pořádání naší akce spolupodílely. Děkujeme MAS Brána Vysočiny za propagaci, ZŠ Smíškova, MŠ Sluníčko, Městské knihovně Tišnov a SSK Tišnov za poskytnutí prostor k uspořádání workshopů a ZŠ 28. října za poskytnutí sportovního areálu k uspořádání závěrečné Olympiády.

Děkujeme rovněž partnerům: Zdravotní pojišťovna VZP, Pojišťovna Direkt, Sonnentor, Rodinné řemeslné pekařství a Fincentrum v Tišnově.

Hodně zdraví a krásné prázdniny přeje všem tým Lokomoce.

René Oulehla

Další článek:
Předchozí článek: