Den zdraví v Tišnově

Den zdraví v Tišnově

Den ošetřovatelství se slaví na počest Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky šlechtického původu. Pomohla snížit úmrtnost pacientů v  nemocnicích řady zemí a založila první ošetřovatelskou školu pro dívky. Stala se spoluzakladatelkou první lékařské fakulty pro ženy v Anglii. Byla velmi nadaná, hovořila čtyřmi jazyky. V dospělosti se rozhodla stát, navzdory společenským konvencím doby a proti přání rodiny, zdravotní sestrou. V 19. století mělo toto povolání velmi špatnou pověst. Pomáhat druhým považovala za svou životní cestu. Podle toho, jak neúnavně v noci s lucernou obcházela raněné, ji vojáci přezdívali „dáma s lampou“. Za její aktivity jí byl udělen Řád za zásluhy britského impéria, a to jako první ženě v historii. Od královny Viktorie dále obdržela Královský červený kříž.

V rámci Dne ošetřovatelství pořádali učitelé a studenti SŠ a ZŠ Tišnov z oboru ošetřovatel před radnicí v Tišnově akci, kterou nazvali Den zdraví. Tato akce měla preventivní charakter a jejím cílem bylo oslovit širokou škálu naší veřejnosti. Bylo možné nechat si změřit krevní tlak, který je významným ukazatelem zdravotního stavu.

Díky simulačním technikám si zde příchozí mohli vyzkoušet základy první pomoci. První pomoc podaná včas může bezesporu zachránit nejeden lidský život. Může se stát, že ve stresové situaci člověk najednou ztratí hlavu, a proto již dopředu nacvičené techniky mohou pomoci výrazně těmto situacím předejít. Díky simulačním technikám si bylo možné vyzkoušet první pomoc při zástavě srdce, tepenném krvácení, popáleninách nebo otevřené zlomenině kosti.

O nácvik první pomoci měli zájem nejen dospělí, ale i děti. Přichází další generace záchranářů, kteří jsou tolik potřební? Pro ty nejmenší zde byly přichystané rukodělné činnosti, jako například výroba placky, kterou si mohli sami namalovat.

Děkujeme zástupcům města Tišnova za podporu a všem, kteří se zúčastnili.

Pavla Caudrová

Další článek:
Předchozí článek: